Afgebeeld is het binnenblad van de informatiefolder van de gemeente Maartensdijk voor de bevolking van de gemeente uit december 1994, waarin met name op Dijckstate wordt ingegaan. (Foto Archief Anne Doedens.) Zie ook: Maartensdijk krijgt een nieuw Dorpshart.

Het woonzorgcentrum werd ontwikkeld in opdracht van de toenmalige Woningstichting Maartensdijk. De woningen zijn thans eigendom van SSW. Bij de ontwikkeling werd de Stichting Welzijn Ouderen nauw betrokken. Opvallend is, dat de woningen met voorrang voor Maartensdijkse ouderen bestemd waren die een medische of sociale indicatie hadden.

AD