Afgebeeld is de in 1966 gesloopte molen ‘De Hoop’ aan de Molenweg, op de plaats van het huidige adres Marijkelaan 53. (Foto: collectie Koos Kolenbrander). De foto is gemaakt na 1945.

Van een eerste molen in Maartensdijk is sprake in 1546. In de molen was omstreeks 1900 een kruidenierswinkel gevestigd. Na de oorlog werden de wieken verwijderd; wel bleef er tot 1966 een maalderij in gevestigd. De laatste molenaar was Tiddo Klaas Muda. De sloop van deze molen, die met het oog op de windvang aan een zandpad zonder veel bebouwing stond, betekende in 1966 het begin van de naoorlogse nieuwbouw in het dorp.

AD

(Het Molenhuis omstreeks 1900 Foto: collectie Koos Kolenbrander)

Zie ook elders op deze site: https://onlinemuseumdebilt.nl/de-eerste-maartensdijkse-sociale-woningbouw/