In 1883 bleek vernieuwing van de houten schutsluizen bij de Vecht voor de waterschappen  Westbroek, Achttienhoven en Roosendaal nodig. Afgebeeld is het ontwerp daarvoor. (Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, kenmerk NL-AsdWAGV_020277)

 

Meer informatie

 

De polders en de gemeenten Westbroek en Achttienhoven (waarvan ook de polder Roosendaal deel uit maakte) liepen door tot aan de Vecht. Door de sluis bij deze rivier werd het water van de Kerkeindse vaart, die overging in de Klopvaart, afgevoerd. Opvallend op deze tekening is ook de ‘Geniesloot’ die nodig was voor de inundatie van en het transport naar het gebied bij de forten De Klop en de Gagel. Fort De Klop is te vinden in Utrecht, bij de Vecht, in de toenmalige gemeente Zuilen. Fort de Gagel lag op het  ‘driepolderpunt’ van de waterschappen Westbroek, Achttienhoven en Roosendaal. Ook fort De Gagel ligt thans in gebied dat tot de gemeente Utrecht behoort.

 

Het waterschap Westbroek werd in 1863 gevormd uit de polder Te Veenwaard, de Kerkeindsche polder, de oostelijke delen van Het Zek, de Buitenweg, de Binnenweg en de Molenpolder. De polders Achttienhoven (waar toen ook de polder Roosendaal deel van uitmaakte) en Westbroek gingen in 1977 op in het waterschap De Vecht dat op zijn beurt in 1992 opgenomen werd in het Waterschap Amstel en Vecht. Dat laatste waterschap maakt sinds 1997 deel uit van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht.

 

De gemeente Achttienhoven werd in 1954 opgenomen in de gemeente Westbroek, die in 1957 deel werd van de gemeente Maartensdijk. Maartensdijk werd vervolgens in 2001 bij De Bilt gevoegd.

 

AD

 

Ontwerp uit 1883 van houten schutsluizen tussen Westbroekse vaart en Vecht voor het waterschap Westbroek door T.v.d.Doll te Maassluis met plattegrond Plan A, B, C tussen Klopdijk en geniesloot met kleur, uit het Historisch archief van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht NL-AsdWAGV_010143.