Het hier afgebeelde huis werd in 1920-1921 gebouwd in opdracht van Frederik Johannes Lugt (1884-1970). Lugt was een kunstkenner en verzamelaar van formaat. (Foto AD met dank aan de huidige bewoners, het echtpaar Boumeester-Bruins Slot.)

 

Meer informatie

De hierna volgende opsomming betreft maar een deel van Lugts werk. Zo ontving hij in augustus 1922 van de Franse minister de l’ Instruction publique et des Beaux-Arts opdracht om een inventaris te maken van alle tekenkunst uit de noordelijke landen in grote Parijse instellingen. Het resultaat was een negental gedegen boekdelen (1927-1968).
Lugt en zijn echtgenote hadden een grote kunstcollectie. Veel daarvan werd in de jaren 1940-1945 door de Duitsers geconfisqueerd toen het echtpaar van Frankrijk naar Zwitserland getrokken was. Na de oorlog wist het echtpaar Lugt niet zonder moeite zijn kunstbezit terug te vinden en veilig onder te brengen. Dat gebeurde in 1947 in de door Lugt opgerichte Fondation Custodia.

Lugts idee om in Parijs een Nederlands cultureel centrum te stichten werd in 1957 gerealiseerd. Samen met de Nederlandse regering riep hij het Institut Néerlandais in het leven. Toen werd een door Lugt en zijn Fondation Custodia verworven pand, het hotel Turgot, ter beschikking gesteld van het instituut. Lugt was de eerste voorzitter en bleef dat bijna tot aan zijn dood in 1970. De collectie van het echtpaar Lugt is ook in Parijs ondergebracht.

Het hier getoonde pand werd gerealiseerd op het landgoed Rustenhoven in Maartensdijk in een traditionele, rustieke landschapsstijl. Het werd ontworpen door de architect D.F. Slothouwer. Het huis werd in 1962 verbouwd in opdracht van de toenmalige eigenaar J.M. Fentener van Vlissingen voor zijn dochter.

AD

Het portret van Lugt stamt uit de collectie van RKD Nederlands Instituut voor kunstgeschiedenis/Wikipedia.

Een biografie van Lugt vindt men op de site van het Huygens Instituut voor geschiedenis van het KNAW http://resources.huygens.knaw.nl/bwn1880-2000/lemmata/bwn1/lugt

Voorts: Michiel Kruidenier en Joost van der Spek, Maartensdijk, geschiedenis en architectuur (Zeist/Utrecht 2000) p. 120.

Zie ook de site van de Fondation Custodia: https://www.fondationcustodia.fr/English