Dit gezicht vanaf de Biltsestraatweg op de voor- en zijgevel van het verdwenen huis Bloeiendaal werd in 1729 gemaakt door de tekenaar L.P. Serrurier. (Utrechts Archief, nr. 201121) De tekening is gemaakt naar een ouder, zeventiende eeuws voorbeeld.

De herberg  ‘De grote Biesbosch’ werd in de eerste helft van de 17de eeuw verbouwd en ging toen ‘Bloemendal’ heten, een naam die in de loop der tijd werd vervormd tot Bloeiendaal of Bloeyendael. In een koopakte uit 1660 leest men over het gebouw: een seekere huysinge ende hof’ gelegen ‘aen de Zuydsijde van de Steene Straet. Het pand stond schuin tegenover het toenmalige Melaten- of Lazarushuis, een ziekenhuis voor melaatsen, aan de Biltse Grift. In 1820 kwam het huis in bezit van Joost Rudolph Berlage die er in 1822 het landgoed Groenestein aan toevoegde dat daarmee zijn naam zou verliezen. Want in 1868 werd Bloeiendaal afgebroken en kreeg het voormalige Groenestein de naam Bloeiendaal.

AD

U bevindt u op de Rondleiding over de Stichtse Lustwarande. Voor het vervolg klik HIER

 

Bron:

P. Damsté, Langs de Biltse Steenstraat. In: Jaarboek Oud-Utrecht, 1966.