Op gebied dat toebehoorde aan het Vrouwenklooster in De Bilt stond vroeger een kapel die de Petronellakapel werd genoemd. De Biltse Kapelweg ontleent zijn naam aan dit kapelletje. Afgebeeld is een gedrukte prent van 1725 naar een onbekend voorbeeld uit 1620 (Collectie Utrechts Archief).

 

Meer informatie

Mogelijk verwijst de naam van dit verloren gegane kapelletje naar de eerste bij naam bekende priorin van Vrouwenklooster, Petronella van Zeist. Petronella staat vermeld in de Monumenta van Aernout van Buchel, fol. 163 en fol. 165v.

Aan het begin van de veertiende eeuw was de zelfstandigheid van Vrouwenklooster zo toegenomen, dat het klooster het recht had verworven zelf oorkondes op te stellen en regelingen te treffen. De drijvende kracht achter het streven naar zelfstandigheid lijkt de in 1279 gekozen priorin Petronella van Zeist te zijn geweest. Zij heeft het sluimerend conflict met Oostbroek op de spits gedreven, waarbij er zelfs een pauselijke bemiddelaar werd betrokken.

Zonder resultaat overigens. De priorin en dertien van haar zusters werden in 1317 in de ban gedaan omdat ze ongehoorzaam zouden zijn geweest en de orderegels aan hun laars gelapt hadden. In 1322 werd een voorlopig compromis gevonden: ban en excommunicatie werden opgeheven en de goedkeuring van de abt voor de benoeming van de priorin werd niet meer nodig geacht. Daarmee was de keuze van priorin voortaan vrij.

Het is heel wel mogelijk dat de priorin dit kapelletje grondvestte. Mogelijk betreft echter de naam van de kapel niet deze priorin maar de heilige Petronella, die de op 1 juni haar naamdag heeft.

AD

U bevindt u op de Rondleiding Kerkgebouwen. Voor het vervolg klik HIER