Afbeelding: De Michaëlkerk 1in 1957 (Foto Jospé)

Pas 1893 ontwierp Alfred Tepe een katholieke kerk voor De Bilt. Vóór dat jaar moesten de roomskatholieken in Utrecht of Zeist naar de kerk gaan. Gewoonlijk noemde men deze neogotische kerkgebouwen Tepekerken. De kerk lag aan een naamloze landweg achter het landgoed Arenberg, maar naar deze kerk werd de straat waaraan hij lag, de Kerklaan genoemd.

Van die kerk is overgebleven de neogotische pastorie die ernaast staat op nummer 31.
De kerk bood plaats aan ongeveer tweehonderd mensen maar door de groei van de Sint Michaëlparochie vond men dat in 1939 echt te weinig. Het kerkbestuur kreeg echter geen toestemming om een nieuwe kerk te bouwen omdat men volgens de zogeheten Kringenwet binnen het schootsveld van de Werken bij Griftenstein niet mocht bouwen.
Pas in 1954 sloopte men de Tepekerk om een nieuwe kerk te bouwen. Dat was de Sint Michaëlkerk die er nu staat. Hij is ontworpen door architectenbureau Koldewey uit Voorburg in de stijl van de Delftse School. Opvallend zijn de drie hoge bogen waardoor men de kerk binnenkomt en de open klokkentoren. Op de voorgevel staat een beeld van de aartsengel Michaël die met zijn zwaard het kwaad verslagen heeft dat wordt vertegenwoordigd door twee mensen aan zijn voeten. Het is gemaakt door de Biltse beeldhouwer Jop Godenbeld.

Vervolg: Ga naar het noorden naar de ingang Van Boetzelaerpark. Loop het pad af tot je aan je linkerhand in een tuin een duiventoren ziet.