Afbeelding: het hoogkruis in de winter (Foto DAB)

In 2013 onthulde burgemeester Arjen Gerritsen bij de viering van het negenhonderdjarig bestaan van De Bilt dit hoogkruis. Het is daar neergezet door de Stichting Bilts Hoogkruis.

Het verhaal gaat dat twee ridders naar Iers model een dubbelklooster bouwden voor mannen en voor vrouwen. Ridder Theodericus de Algo had eerst een pelgrimage gedaan naar Ierland, waar hij de louteringsgrot van Sint Patrick had bezocht. Hij stuurde zijn vrouw weg en stichtte met Herman en met medewerking van bisschop Godebald het klooster Oostbroek op een plek die nu  vlakbij het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie ligt.

De stichtingsoorkonde dateert van 1122. Men speculeerde wel dat de ridders zich wilden louteren omdat ze in de eerste kruistocht schokkende gebeurtenissen hadden meegemaakt. Een groep inwoners van De Bilt vond dit een mooie reden om een herdenkingskruis op te richten.

Het kruis draagt allerlei symbolen van de Biltse geschiedenis, zoals de ridders Theodorik en Herman en de wapens of logo’s van Westbroek en Achttienhoven, Hollandsche Rading, De Bilt/Bilthoven en Maartensdijk. Op de voet zien we abt Ludolf van het klooster Oostbroek en abdis Henrica van Erp van het Vrouwenklooster.

Vervolg: Loop het pad af tot het dichtbij de rand van het park en de Utrechtseweg komt. Daar vind je het volgende bordje. Schuin naar rechts kijkend zie je aan de overkant de villa Sluishoef, waarover je informatie krijgt.