De oudst bekende graven in de woon kern De Bilt zijn drie lage grafheuvels die ten oosten van het huis Vollenhoven zijn aangetroffen. Ze dateren uit ongeveer 2000 voor Christus.

Zowel de abdij van Oostbroek als het Vrouwenklooster hadden kerkhoven. Het laatste werd ook voor inwoners van het dorp De Bilt gebruikt. Het kerkhof van de Dorpskerk werd in 1652 in gebruik genomen tegelijk met de kerk. Nadat men in 1900 is opgehouden met begraven, zijn er nog wel een paar bijzondere graven te zien. Afbeelding:  het kerkhof in 1850, door P.J. Lutgers, die leefde van 1808 tot 1874. (Collectie Het Utrechts Archief) In de Dorpskerk zelf werden tot 1814 aristocratische inwoners begraven.

Jonger, maar wel meer dan een eeuw oud, is het kerkhof bij de Sint Michaelkerk. Het werd geopend in 1895.

DAB

U bevindt zich op de rondleiding langs de begraafplaatsen. Voor het vervolg klik HIER.