U bevindt u op de Rondleiding Bilthoven Centrum. Om terug te gaan naar het begin klik HIER

Het ontstaan van winkels en bedrijven in het gebied ten zuiden van de spoorlijn werd vooral gestimuleerd door de toename van de bevolking. Aanvankelijk groeide het aantal inwoners maar langzaam.

Nadat op 20 augustus 1863 het stationnetje in gebruik was genomen onder de naam Station De Bilt, werd er in 1866 een koffiehuis gebouwd. Later werd dit het hotel Dennenhoeve. Vanaf 1875 stonden er een paar arbeidershuisjes op het Jodenkerkhof of  Jodendom. Daarin woonden met name arbeiders van de Biltsche tapijt- en Touwfabriek. Hieronder: de bebouwing omstreeks 1890.

In 1900 werd het eerste luxe woonhuis gebouwd, de villa Ensah, weldra gevolgd door de villa Oase. Projectontwikkelaars kochten grote stukken grond om daar villaparken op te bouwen. Ten zuiden van het spoor bouwde men villapark Vogelzang, ten noorden onder meer Drakestein en Ridderoord. het gebied stond bekend als De Bilt Station, maar als je met de tram naar De Bilt was gegaan, was het nog een heel eind lopen naar het station. De situatie in 1910 rond het station zien we hieronder.

Bij het bouwen van woonhuizen en villa’s had men niet gedacht aan het plannen van winkels. Toen de nieuwe bewoners zich vestigden, hadden zij behoefte aan detailhandel. Winkeliers zagen mogelijkheden nadat er mensen kwamen te wonen en bouwden huizen voor hun winkels, vaak tussen de villa’s. Een opvallend kenmerk van de nieuwe woonkern was het opduiken van woningbureaus en makelaardijen. Al vroeg waren er diverse hotels en restaurants. Op voorstel van dokter H.W. Melchior veranderde de gemeenteraad van De Bilt de naam van de nieuwe woonkern in Bilthoven.

Omstreeks 1920 woonden er ongeveer 160 inwoners in Bilthoven, voornamelijk welgestelde families. In de eerste helft van de twintigste eeuw zouden ook veel welvarende oud-Indiëgangers zich in Bilthoven vestigen. Langs de spoorlijn verrezen een paar grotere bedrijven. Behalve werknemers van die ondernemingen woonden er in de omgeving ook mensen die bij het spoor werkten.

Na 1920 bouwden woningbouwverenigingen ook verder naar het zuiden minder kostbare woningen, zoals langs de Oude Brandenburgerweg. De komst van dagjesmensen naar het bosrijke Bilthoven en naar natuurbad De Biltse Duinen was een stimulans voor restaurants. Er kwamen ook veel pensions. Dat vrij veel kruideniers zich in Bilthoven vestigden, is niet zo vreemd, maar er was ook een opvallend groot aantal slagerijen.

Na de economische crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog nam de economische activiteit weer toe. De bevolking van Bilthoven groeide naar 9.900 in 1947. In het kader van de wederopbouw werden ook woningbouwverenigingen actiever om de woningnood te bestrijden; er werden zelfs flatgebouwen gebouwd. Op het voormalige plein Vogelzang verrees omstreeks 1980 het winkelcentrum de Kwinkelier. Hieronder zien we de situatie in 1982.

In 2015 woonden er 21.900 potentiële klanten in Bilthoven.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Bilthoven Centrum. Voor het vervolg klik HIER