Dit is de Rondleiding Misdaad in De Bilt. Om terug te gaan naar het begin, klik HIER.

In de volgende eeuw zag de rechtspraak er anders uit. Dat was een gevolg van de Franse bezetting. In 1811 was het Nederlandse grondgebied bij het Franse keizerrijk gevoegd en werden hier de wetten van Napoleon Bonaparte van kracht. Er kwam een gecentraliseerd stelsel van rechtbanken met aan de top het Hof van Cassatie in Parijs. Toen het Koninkrijk der Nederlanden in 1813 werd uitgeroepen, werd dit stelsel met kleine wijzigingen voortgezet en de Wet op de Rechterlijke Organisatie van 1827 bevestigde dit. Dit stelsel van rechtsprekende colleges is in grote lijnen hetzelfde dat we nu kennen.

Voor het strafrecht gebruikte men in principe de Franse Code Pénal van 1810, die van kracht bleef tot 1881. Toen werd het eerste Nederlandse Wetboek van Strafrecht vastgesteld.

Het agrarische karakter was in de negentiende eeuw nog goed te zien aan de aard van de producten die werden gestolen: paarden, schapen, een konijn, een geit en zelfs aardappels en appels. Voor diefstal kon het vonnis tot 1854 nog geseling bevatten. Regelmatig was er sprake van stropers.

In de moderne samenleving ging geld een grotere rol spelen. Aan het einde van de eeuw zien we als gevolg daarvan een paar gevallen van oplichting en bedrog.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding Misdaad. Voor het vervolg klik HIER