Als het om de gezondheid en de zorg gaat, is nostalgie niet het eerste waaraan je denkt, want vroeger waren de mensen gemiddeld wat minder gezond. Toch probeerde men er ook toen alles aan te doen. Over de zorg in de dorpen van De Bilt willen we later een aparte rondleiding maken.

Er is een enorme ontwikkeling geweest van medicijnen, ook preventieve geneesmiddelen zoals vaccinaties, en van nieuwe technieken zoals hartoperaties en heupoperaties. Door de welvaart en de sociale voorzieningen hoeft niemand in ons land nog honger te lijden. Veel mensen zijn opgehouden met roken of hebben een gezondere stijl van leven gekozen. Het glaasje met sigaretten op de kringverjaardag hoort bij het verleden.

De levensverwachting is fors gestegen van 70 jaar voor mannen en 73 voor vrouwen in 1950 tot 80 jaar voor mannen en 83 jaar voor vrouwen in 2022. De mensen werden langer, maar ook dikker, wat vooral bij de jeugd als een probleem wordt beschouwd.

Sommige voorzieningen werden anders of verdwenen. De huisarts zal niet meer zo vaak aan huis komen. De consultatiebureaus voor tuberculose verdwenen toen die ziekte vrijwel werd uitgeroeid. Tot de dingen die verdwenen, behoren ook de schooltandarts, het maandverband en de drinkwaterfluoridering.

We behandelen in dit hoofdstuk de poeders die men innam, de ziekenfondsbril, het kunstgebit, het bejaardentehuis en het sanatorium.

DAB

U bevindt u op de Rondleiding over nostalgie. Voor het vervolg klik HIER.