Welkom op de rondleiding langs reisbeschrijvingen over de dorpen De Bilt, Maartensdijk, Groenekan, Westbroek, Hollandsche Rading en Bilthoven. Het is een tentoonstelling in het Online Museum De Bilt. Zoals je in een echte tentoonstelling zalen hebt, zo heb je in deze virtuele rondleiding hoofdstukken, ieder met een inleiding. We hebben het geheel als volgt ingedeeld:

De zestiende en zeventiende eeuw. Vóór die tijd kwamen de dorpen vooral in oorkonden en kronieken voor, maar ze werden daarin niet echt beschreven.

De achttiende eeuw. Het was vooral een tijd van stads- en dorpsbeschrijvingen.

De negentiende eeuw. In de loop van deze eeuw begint het toerisme op gang te komen.

De twintigste eeuw. De tijd van het massatoerisme. We beëindigen het verhaal bij het begin van de Tweede Wereldoorlog.

In de loop van de tijd zien we de beschrijvingen veranderen. Van deftige, dikke boeken die de ambitie hebben om het belangrijkste van alle dorpen en steden vast te leggen, worden het reisgidsen met tips hoe je de weg kunt vinden en zo veel mogelijk kunt genieten. Daartussen lezen we een paar persoonlijke notities van individuele reizigers. Interessant zijn de gegevens over de hoeveelheid woningen en inwoners van de dorpen, die toen nog erg klein waren.

Men kan zich afvragen, waar de schrijvers vooral op letten. Door welke kenmerken vonden zij de dorpen de moeite waard om iets te schrijven? Het antwoord op die vraag vertelt niet alleen iets over de dorpen maar vooral ook over de schrijvers en over de tijd waarin ze leefden. Ieder tijdvak had zijn eigen bril.

Onder aan de pagina staat elke keer een link om naar de volgende bijdrage te gaan. Een voorbeeld ziet u onder aan deze pagina. Soms staan er in de tekst zelf ook links naar andere bijdragen op onze site die niet een onderdeel zijn van de rondleiding. Als u daarop klikt, vergeet dan niet terug te komen. Dat kan door op het pijltje linksboven op uw browser te drukken.

Dick Berents

U bevindt u op de Rondleiding Reisbeschrijvingen en Reisgidsen. Voor het vervolg klik HIER

 

Algemene literatuur:

Bientjes, J., Holland und der Holländer im Urteil deutscher Reisender 1400-1800, Groningen 1967.

Brugmans, G., Onder de loupe van het buitenland, Baarn 1929.

Frank-van Westrienen, A., De groote tour, tekening van de educatiereis der Nederlanders in de zeventiende eeuw, dissertatie Amsterdam 1983.

Hibbert, C., The grand tour, London 1969.

Strien, C. D. van, British travellers in Holland during the Stuart period, Leiden-New York-Keulen 1993.

Berents, D.A., Kerken en karossen, Fransen in Utrecht 800 – 1900, Utrecht 1994.