De Biltse Duinen waren in de jaren ’30 van de vorige eeuw een geliefd oefengebied om de eerste beginselen van het skiën onder de knie te krijgen. Dit bleek uit de vele krantenberichten uit die periode en de foto hierboven. (Foto Leeuwarder Courant 19 november 1935)

 

Meer informatie

Andere landen gingen ons voor bij het omarmen van het skiën. Tegenwoordig ziet men de regio Telemark in Noorwegen als bakermat van de huidige skisport, terwijl St Moritz in Zwitserland algemeen wordt gezien als de plaats waar het wintertoerisme aan het eind van negentiende eeuw ontstond.

Ook in Nederland nam de belangstelling toe voor ski-loopen, zoals het toen nog heette. Het duurde echter tot in de jaren ‘twintig voordat de wintersportvakantie voor een relatief grote groep Nederlanders bereikbaar werd. In de Provinciale Overijsselsche en Zwolse Courant van 9 januari 1937 staat hoe dit kwam: dank zij reisverenigingen, reductie op de spoorwegen, Hotelplan, goedkope skilessen en verhuur van ski’s staat de wintersportvakantie nu voor allen open die zich ’s zomers een reisje naar het buitenland kunnen permitteren.

Om al enigszins voorbereid de latten te kunnen onderbinden in de wintersportgebieden, werden in Nederland cursussen georganiseerd. De Nederlandse Reisvereniging (NRV), opgericht in 1906 door de Haagse advocaat van der Flier en de koopmanszoon Pieters, was gericht op groepsreizen voor mensen met een smalle beurs. Deze vereniging ging naast zomerreizen ook steeds meer wintersportreizen organiseren. Om goed voorbereid aan de wintervakantie te beginnen werden cursussen op het “droge” en oefening in de praktijk aangeboden.

Op verschillende plaatsen in het land vonden de cursussen van de NRV plaats. De Biltse Duinen was een van de locaties die voor deze praktijkoefeningen werd gebruikt. Het aantal deelnemers liep gestaag op en in 1938 was er sprake van wel honderd personen die tegelijkertijd probeerden de eerste beginselen onder de knie te krijgen.

Overigens was de NRV niet de enige organisatie die deze cursussen aanbood. Ook andere verenigingen zoals de Nederlandsche Ringvereniging en de ANWB benutte de duinen om in de praktijk te oefenen.

De Biltse Duinen zijn ook belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de skibaan op het landgoed Duinrell bij Wassenaar, waar men met dennennaalden de sneeuw nabootst. In een krantenartikel uit Het Vrije Volk van 4 december 1971 over 40 jaar Duinrell stond hoe men tot de ontwikkeling van Duinrell kwam, Na afloop van een in de Biltse Duinen gehouden oefenmiddag, besloten de heren met ski’s ondergebonden naar Bilthoven dorp terug te lopen. Bij het afgaan van een flauw hellinkje, dat bedekt was met dennennaalden, gleden we plotseling naar beneden, vertelt de heer van Tongeren. In principe werd daar de kunstbaan voor Nederland geboren. Eureka dus.

In de oorlogsjaren raakte het skiën op de achtergrond en raakte de Biltse Duinen als skigebied in onbruik.

EvdV

 

Literatuur:

Delpher, Telegraaf 22-11-1937

Delpher, Het Vaderland, Staat- en Letterkundig Nieuwsblad 15-11-1938

Delpher, Het Vrije Volk 4-12-1971

Delpher, NRC Handelsblad 26-09-2978

Delpher, NRC Handelsblad 25-01-1980