In het verleden had een smid een belangrijke functie in een dorp. Tegenwoordig is zijn rol steeds meer overgenomen door de industrie. In De Bilt bestond tientallen jaren smederij Brouwer aan de Bunnikseweg. Er bestaat meer zekerheid over het einde dan over het begin van deze smederij.

De naam van smid Brouwer komt voor op een lijst uit 1906 betreffende de Naleving der Arbeidswet. In 1908 vermeldde een gelijksoortige lijst dat Brouwer twee jongens van 12 en 16 jaar in dienst had. In 1917 werkten er vier personen boven de 16 jaar.

In 1937 was het bedrijf inmiddels overgenomen door J.M. de Graaf, die het later weer verkocht aan H. Huizing. De laatste smid, bewoner en eigenaar van het pand was J. Meulenkamp, voor haarden, kachels, convectors enz. Meulenkamp sloot de smederij in 1986. Sindsdien oefent zijn zoon er het beroep van uurwerkmaker uit.

JJR

 

Literatuur:

Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘Smederij S. Brouwer e.a.’