In de late negentiende en vroege twintigste eeuw werden in de voormalige gemeente Maartensdijk een aantal arbeiderswoningen en sociale huurwoningen gebouwd. Hier ziet men de arbeiderswoning op het adres Aanlegsteeg 17. (Foto Anne Doedens.)

 

Meer informatie

Vaak bouwden landgoedeigenaren woningen voor hun personeel op hun landgoed, zoals de hier afgebeelde woning. In het midden van de negentiende eeuw kwam er aandacht voor goede woningen voor ‘de minder bedeelde klasse’,  de armen en arbeiders. De sociale woningbouw kreeg een impuls toen de overheid zich ermee ging bemoeien. In 1902 kwamen de Woningwet en de Gezondheidswet tot stand.

Enkele woningen in de categorie arbeiders- en armenwoningen werden beschreven in de post ’t Armenbuurtje van Maartensdijk. (Meer informatie via de link Armenbuurtje.) In 1922 werd in Maartensdijk door de lokale woningbouwvereniging aan de Molenweg een aantal sociale huurwoningen gebouwd (meer informatie via de link de Maartensdijkse woningbouwvereniging.) Uit dezelfde tijd stammen de woningen langs de Maartensdijksevaart in Groenekan (meer daarover via de link het Rode Dorp). Tot het jaar 2000 bevond zich op de Ruigenhoeksedijk 3 in Groenekan een mooi voorbeeld van een arbeiderswoning, gebouwd in 1911, maar jammer genoeg gesloopt (zie de afbeelding hieronder).

De woning aan de Aanlegsteeg werd gebouwd in 1899, ten  behoeve van personeel van Roverestein.

AD

 

Literatuur: Michiel Kruidenier en Joost van der Spek, Maartensdijk, Geschiedenis en architectuur (Zeist/Utrecht 2000) pp. 81v. en de hierboven aangegeven links.

De gesloopte woning Ruigenhoeksedijk 3 (uit: Van der Spek en Kruidenier, Maartensdijk als hieronder.)

Bouwtekening van het pand Aanlegsteeg 17 (Regionaal Archief Vecht en Venen)