Dit is het begin van een virtuele rondleiding door het Online Museum over de geschiedenis van de spoorwegen in de gemeente. Voor het dorp De Bilt was het heel belangrijk dat er in 1863 een spoorweg naar Amersfoort en een station werden aangelegd, al was het op enige afstand. Die aanleg was het werk van invloedrijke inwoners. Ook Groenekan had een stopplaats aan die lijn. De spoorweg leidde tot de vestiging van bedrijven, tot toerisme en de komst van nieuwe inwoners.

Voor de andere dorpen was de lijn van Utrecht naar Hilversum belangrijk. Daaraan lagen niet alleen het station van Hollandsche Rading maar ook stations in Nieuwe Wetering, Groenekan-West en Maartensdijk. (Afbeelding: Spoorhuisje Maartensdijk Foto DAB) Zoals Station De Bilt leidde tot het ontstaan van Bilthoven, zo was ook het station Hollandsche Rading het begin van een woonkern.

De Bilt was ook met de omgeving verbonden door de lijn naar Zeist, waaraan het station Bosch en Duin lag. Een andere verbinding met Zeist was de Zeister tram, die aanvankelijk een paardentram was.

In de twintigste eeuw was er ook activiteit. Het spoorwegnet werd ge√ęlektrificeerd en dat leidde op de lijn van Utrecht naar Hilversum tot de bouw van kenmerkende betonnen spoorwegbogen. Er werd gewerkt aan de veiligheid door de bouw van tunnels aan de Leijenseweg en bij het Station Bilthoven. De spoorlijn naar Zeist en diverse stations aan de lijn naar Hilversum werden opgeheven.

We eindigen met een gedicht over de spoorwegbogen.

DAB

Dit is het begin van de rondleiding over de spoorwegen.

Voor het vervolg klik HIER.