In 1942 startte Petrus Verheul een tuinbouwbedrijf in bladgroente in Westbroek. Door een veelheid van externe ontwikkelingen veranderde de derde generatie Verheul het karakter van het inmiddels sterk gegroeide familie-tuinbouwbedrijf voor een deel in een stalling waar bijvoorbeeld caravans kwamen te staan. Uiteindelijk werden in 2007 de tuinbouwactiviteiten beëindigd. De bedrijfsactiviteiten richten zich op dit moment onder leiding van de vierde generatie Verheul volledig op de stalling van ‘objecten’.

Foto’s:  de familie Verheul op weg naar de veiling (Archief familie Verheul) en een indruk van de stalling (2023 foto Jacques Reijniers)

 

Meer informatie

Petrus Verheul kocht in 1942 een stuk land in Westbroek voor het verbouwen van bladgroente in de open lucht. In 1951 bouwde zijn zoon Jan samen met zijn broer Wim daar ook een twee-onder-een-kap woning. In de loop van de jaren werden ook kassen gebouwd voor het kweken van de groenten, zoals sla en bonen. Deze ontwikkelingen deden zich in de gehele regio voor.

De onderneming werd in 1978 overgenomen door de derde generatie, Peter Verheul en zijn broer Bertus. Het perceel groeide inmiddels tot circa 5 ha. De ouders werkten samen op het bedrijf en in de zomermaanden kwam de schooljeugd helpen. De gekweekte groenten werden na de oogst per vrachtwagen vervoerd en geveild in Utrecht.

In 1996 werd de veiling verkocht aan de Greenery en hield deze Utrecht op te bestaan. De groenten moesten voortaan naar Barendrecht gebracht worden. Naast de extra kosten die dit met zich mee bracht, werd ook steeds minder betaald voor de aangeleverde groeten. Peter Verheul: “De toenemende regelgeving om te kunnen ondernemen en de verdere ontwikkeling van natuurgebieden in de regio, maakten het ondernemen er niet gemakkelijker op”. Broer Bertus Verheul startte in die tijd als bedrijfsactiviteit ook de winteropslag van o.a. caravans, vouwwagens en campers in de steeds meer vrijkomende kassen. Peter ging verder met het kweken van groenten tot 2007. Daarna ging hij in dienst van een metaalbedrijf in de regio.

In 2018 heeft de vierde generatie Bertjan en Bastiaan Verheul de gehele onderneming overgenomen. Zij speelden in op de groei van het toename van vrijetijd, toerisme en het bezit van caravans, campers en boten. In  het begin was de naam Caravanstalling Belia. De kassen werden verder vernieuwd en aangepast om de stalling van ‘objecten’, zoals StallingVerheul dit noemt, professioneel te kunnen realiseren. Bertjan is de operationeel leider van het bedrijf. Gedurende de periode van maart tot oktober is hij fulltime aanwezig. Tijdens de wintermaanden is hij ook werkzaam bij een metaalbedrijf. Bastiaan heeft een functie bij een ander groot bedrijf. Er bevinden zich momenteel circa 900 objecten in stalling, zowel binnen in de kassen als erbuiten, die met een digitaal systeem gemakkelijk zijn te lokaliseren. Ook wordt geïnvesteerd in opwekking van zonne-energie: op dit moment liggen er al circa 500 panelen op de daken van de kassen.

De beschreven ontwikkelingen in de loop van de tijd van de onderneming StallingVerheul zijn een voorbeeld van de generieke ontwikkelingen in Nederland op het gebied van land- en tuinbouw. Ondernemerschap is noodzakelijk om zich te kunnen aanpassen aan de externe ontwikkelingen en nieuwe kansen te benutten.

JJR

 

Literatuur

Website www.stallingverheul.nl.

Interview met de heren Peter en Bertjan Verheul door Jacques Reijniers.

Kasteel, Coen van, ‘Hoveniers, humor en heiligheid. Oudkatholieke hoveniers in Utrecht’, Begijnkade 18 Uitgevers, 2009.

Siemes, Hans, ‘Anderhalve eeuw aanwakkeren. Genootschap Landbouw en Kruidkunde Utrecht’, 1997.