oktober 10, 2021

Krantenberichten over Westbroek en Maartensdijk in 1672-1674

Afgebeeld is een bericht in de Opregte Haerlemsche Courant van 10 juni 1673. Dit blad is een van de oudste Nederlandse couranten. Het eerste nummer […]

Lees verder
september 9, 2020

De vroegste telegrafie en de Westbroekse toren

In de Franse tijd,  in de jaren 1811-1813 (toen ons land was ingelijfd bij Frankrijk) werden via de eerste Nederlandse telegraaflijn belangrijke berichten doorgegeven. De […]

Lees verder