juni 12, 2024

Westbroekse armen betaald met de opbrengst van de gesloopte telegraaf (1814)

De telegraaf die de Fransen op de toren van Westbroek hadden gezet, moet bij de bevrijding van 1813, na de val van Napoleon, veel Westbroekers […]

Lees verder
oktober 10, 2021

Krantenberichten over Westbroek en Maartensdijk in 1672-1674

Afgebeeld is een bericht in de Opregte Haerlemsche Courant van 10 juni 1673. Dit blad is een van de oudste Nederlandse couranten. Het eerste nummer […]

Lees verder
september 9, 2020

De vroegste telegrafie en de Westbroekse toren

In de Franse tijd,  in de jaren 1811-1813 (toen ons land was ingelijfd bij Frankrijk) werden via de eerste Nederlandse telegraaflijn belangrijke berichten doorgegeven. De […]

Lees verder