juni 8, 2024

Een Westbroekse predikant met Lutheraanse neigingen (1603)?

Op 11 juli 1603 schreef de bekende predikant Gerardus Blockhovius een bezorgde brief aan de Westbroekse kerkenraad (en de classis te Woerden): was de Westbroekse […]

Lees verder