januari 19, 2024

Archeologische vondsten uit het mesolithicum in Maartensdijk

Hier ziet men een vuurstenen combinatiewerktuig, een steker en een schraapsteen van meer dan 12.000 jaar geleden, uit het paleolithicum. Uit het mesolithicum (in onze […]

Lees verder