Hier ziet men een vuurstenen combinatiewerktuig, een steker en een schraapsteen van meer dan 12.000 jaar geleden, uit het paleolithicum. Uit het mesolithicum (in onze streek omstreeks 10.000-5.000 v. Chr.)  zijn ook voor 1986 vondsten gedaan van vuursteen dat gebruikt werd voor pijlpunten, mes-achtige voorwerpen en schraapwerktuigen. [Afbeelding afkomstig van Wikipedia.]

 

Meer informatie

 

In een recente publicatie over Paleografische ontwikkeling en bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem  schrijven Sander Koopman Anton Cruysheer:

 

‘Op […] [de] dekzand-rug ten zuiden van de dorpskern van Maartensdijk is relatief veel vuursteenmateriaal gevonden, afkomstig van een of van meerdere elkaar overlappende concentraties. Het merendeel van de 136 stuks gevonden bewerkte vuursteen bestaat uit afval (afslagen) van vuursteenbewerking. Opvallend zijn de hiertussen gevonden hoekige vuursteenbrokjes – resultaat van primaire bewerking van het vuursteen. Slechts een klein deel van het vuursteenmateriaal wordt gevormd door regelmatige kernstukjes en werktuigen. Tot de werktuigen kunnen onder meer drie mikrolithische spitsjes, twee schrabbers en een kling met kerven worden gerekend.’

 

AD

Bron: Sander Koopman en  Anton Cruysheer,  Paleografische ontwikkeling en bewoningsdynamiek tussen Vecht en Eem (z.j., z.p.) 39.