Nadat de lagere school in het Biltse gemeentehuis aan de Dorpsstraat te klein was geworden, besloot de gemeenteraad in 1881 tot een nieuw schoolgebouw. Het ontwerp was van de Biltse timmerman en raadslid C. Pothoven. Met het oog op de orde en rust in het dorp wilde burgemeester De With de school buiten de bebouwde kom plaatsen. Het zandpad bij de volkstuinen werd geschikt gevonden als bouwplaats en zo kreeg de Tuinstraatschool zijn naam. Er kwamen zes lokalen en een woning voor het hoofd van de school. De nieuwe openbare school was bestemd voor kinderen van alle gezindten. Foto: Het schoolplein van de Tuinstraatschool in de tijd van Ot en Sien.

 

Meer informatie 

Met het oog op de aanstaande leerplichtwet van 1901 werd het gebouw al in 1899 vergroot en in 1905 nog een keer uitgebreid met vier lokalen en een gymzaal. Daarmee werd de school geschikt gemaakt voor 600 kinderen. Die kwamen van boerderijen in de omtrek tot Groenekan aan toe en ze kwamen allemaal te voet, sommige op schoenen en anderen op klompen. Ieder lokaal had een kolenkachel; het kolenhok werd de straflocatie voor de meest luidruchtige bengels.

In 1917 werd de school nog een keer vergroot om Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) te kunnen bieden en er werd een Huishoudschool ondergebracht. In 1958 kreeg de school, die inmiddels de Jasmijnstraat als adres had, de naam van de Amsterdamse politicus, onderwijzer en auteur Theo Thijssen. De volgende decennia nam het aantal leerlingen weer af, tot de school in 1991 wegens een leerlingentekort werd opgeheven.

VC

 

Literatuur:

Zes en een halve eeuw onderwijs in De Bilt: Tjitse Langerveld

De Bilt, geschiedenis en architectuur: Sabine Broekhoven en Sonja Barends

Webinformatie Historische Kring d’Oude School

Beeld: fotocollectie Historische Kring d’Oude School