In 1641 maakte de Utrechtse landmeter Ruysch twee ontwerpen voor een naar de Eem te graven vaart voor een verbinding van Utrecht met de Zuiderzee. Het hier weergegeven ontwerp laat het mogelijke tracé dat vanaf Utrecht langs de Steenweg door het dorp De Bilt liep zien. Utrechts Archief 8001, Topografische Atlas, collectie Muller, detail van nr. 268.)

 

Meer informatie

 

In 1640 besloten de stad Utrecht en de Utrechtse Staten tot de aanleg van de Eemvaart naar de Zuiderzee. Utrecht moest een zeehaven krijgen. In maart 1641 diende  de Utrechtse landmeter Ruysch daarvoor twee ontwerptracés in. Het hierboven en hieronder afgebeelde tracé volgde als gezegd de Steenstraat, liep door De Bilt en het huidige Bilthoven, via de ‘Engelse vaert’ en Praamgracht bij de Vuurse (hier aangeduid als ‘Pijnenburger Grift’) naar het noorden, naar de Eem bij Baarn. Meer over de andere kaart kan men lezen door HIER te klikken. Geen van beide ontwerpen werd overigens uitgevoerd als gevolg van de recessie die met het uitbreken van de Tweede Engelse oorlog in 1665 de economie trof.

 

AD.

De complete kaart (Utrechts Archief 8001Topografische Atlas, collectie Muller, 273.)