Op deze foto, die is gemaakt vóór 1903, kijkt men naar de Biltsestraatweg met links café-restaurant Steinenburg. (Collectie het Utrechts Archief, catalogusnummer 8137. Public Domain.).

 

Meer informatie

Het huidige complex Steinenburg (Utrechtseweg 378-392) bestaat uit een aaneengesloten rij van acht woningen van twee en drie bouwlagen. Het asymmetrische gebouw werd in 1903 gebouwd op grondgebied dat toen bij de gemeente Maartensdijk hoorde. Pas in 1954 kwam het complex door een gemeentelijke herindeling binnen de grenzen van de gemeente De Bilt te liggen. Over dit complex kan men op de site van de Historische Kring d’Oude School lezen:

Het complex is rijk gedetailleerd met uitspringende bouwdelen, torentjes en Jugendstilmotieven. Het best bewaarde pand, nummer 386, fungeert als centraal punt van de rij woningen. Het opvallendste aan deze woning is het torenvormige bouwdeel van drie bouwlagen met overstekend tentdak. De gevels van zowel de eerste als de tweede verdieping hebben rondboogopeningen waarachter zich een balkon bevindt.

Steinenburg of Steijnenburg omstreeks 1915. (Foto: het Utrechts Archief ) Op de kaart staat De Bilt, maar dat is ten onrechte, omdat Steinenburg toen nog niet op Bilts grondgebied lag.

AD

 

Litteratuur: https://historischekringdebilt.nl/utrechtseweg/