De huidige basisschool de Rietakker aan de Abt Ludolfweg in De Bilt is een school die is gesticht door een groepje idealisten voor wie het kind in de schoolsituatie centraal moest staan. Onderwijsvernieuwing en het gebruik van moderne hulpmiddelen zouden hierbij een belangrijke rol spelen. De school heeft zich ontwikkeld tot een moderne Daltonschool. (Foto WK)

 

Meer informatie

In de jaren vijftig van de vorige eeuw vond men dat het tijd was voor vernieuwend onderwijs in de gemeente. Er moest een school komen waarin het lerende kind centraal stond. Zelfwerkzaamheid en activering van de leerling door middel van moderne leermiddelen waren het uitgangspunt. De school zou de Hervormde School gaan heten en een oecumenisch achtergrond kennen. Men vormde een bestuur met jonkheer Roëll als voorzitter. De ontwikkelingen gingen voorspoedig en in 1957 kocht het bestuur voor 40.000 gulden een stuk grond aan de Abt Ludolfweg. Al op 6 januari 1959 vond de officiële opening plaats van het door architect J.B. van Asbeck ontworpen gebouw, dat al spoedig De Runnebeek zou gaan heten. Het eerste schoolhoofd was L. van Ginkel. Het jaar daarop opende de naastliggende kleuterschool De Blokkendoos haar deuren. In die tijd stonden beide scholen nog geheel vrij in het landschap.

In 1970 trad Jan Kersbergen aan als schoolhoofd en onder zijn leiding werd een nieuwe gemeenschapsruimte aangebouwd. In 1977 nam Tiemen van der Worp de leiding over en legde men een nieuw schoolplein met zitkuil aan. Met de komst in 1982 van Peter Nicolai als directeur begon een tijdperk met veel veranderingen. In 1986 ging het zogeheten basisonderwijs van start en fuseerden de Runnebeek en de Blokkendoos. Alle leerlingen samen onder één dak was de nieuwe slogan. Dat was wel even wennen in het begin.

Zeven jaar later, in 1993, volgde de fusie met de noodlijdende school De Bieshaar en ontstond de Protestant Christelijke school De Rietakker. De Blokkendoos zelf kreeg een nieuwe bestemming: hij werd het nieuwe Rode Kruis gebouw in De Bilt.

In 1997 ging een lang gekoesterde wens in vervulling en werd De Rietakker een Daltonschool. Hierdoor benadrukte de directie opnieuw het oorspronkelijke uitgangspunt van het bevorderen van de zelfwerkzaamheid van de kinderen. Toen in 1999 Martin van Veelen als directeur aantrad , deed het computertijdperk zijn intrede op school. In 2000 richtte KPN de Rietakker in als ICT-pilot school en kwamen er computers en beamers. De eerste generatie kinderen groeide op met PC’s en leerde spelenderwijs omgaan met nieuwe media en technieken.

In 2007 was het weer tijd voor uitbreiding. Men bouwde een nieuw kleuterlokaal en richtte het schoolplein anders in. Het jaar daarop volgde opnieuw een fusie, deze keer een besturenfusie van de PC en RK scholen tot de stichting Delta De Bilt. Met Van Veelen als directeur van de nieuwe stichting en Jan Buis als directeur van de Rietakker is de laatste fase aangebroken. Het is een bewogen ontwikkeling geweest van een school die zijn uitgangspunten tot ieders tevredenheid heeft weten waar te maken.
WK

Literatuur:
50 jaar schoolgebouw aan de Abt Ludolfweg. 2009.