In het voorjaar van 1938 brak in Westbroek een felle strijd uit over het sluiten van de openbare school, die uiteindelijk ruim baan moest maken voor de bijzondere, nieuwe, hervormde, lagere school. Het raadhuis werd het tafereel van heftige discussies. Het gemeentebestuur zou zich het jaar daarop zelfs met geweld toegang tot de school verschaffen. (Het Westbroekse gemeentehuis in 1910-1915. Utrechts Archief, catalogusnr. 15280.)

 

Meer informatie

Het kwam allemaal voor de regio aan het licht in het Utrechtsch Nieuwblad van 13 mei 1938. De bovenmeester van de openbare school werd beschuldigd van het mishandelen van een leerling, het zoontje van de dorpsveldwachter. In de raad en in het dorp werden vragen gesteld. De krant ging op onderzoek uit: ‘wat was er waar van die beschuldigingen?‘  Het verhaal bleek twee versies te hebben. Volgens het schoolhoofd  en zijn aanhangers was de veldwachter, evenals zijn vrouw, een nogal opgewonden persoon, die onterecht verhaal was gaan halen bij de schoolmeester. Het zoontje zou balsturige en brutaal zijn geweest. Van stompen en slaan door de hoofdonderwijzer was geen sprake geweest.

Intussen liet een aantal Westbroekers  zich volgens de krant negatief uit over de bovenmeester. Dorpelingen zouden een hekel aan hem hebben. Ambtenaren van de gemeente, zoals de gemeentesecretaris, ook: ze zouden hem tegenwerken. Burgemeester Huydecoper van Maarsseveen zou tegenover deze ambtelijke opstelling een slappe houding hebben vertoond en daartegen  niet opgetreden zijn. Intussen werd door sympathisanten van de bovenmeester gesuggereerd dat het ging om een bewuste actie om de schoolmeester, een vriendelijk mens, in diskrediet te brengen.

Achtergrond

Op de achtergrond speelde, dat velen hun kinderen naar een hervormde school wilden sturen, die nieuw was naast de gereformeerde die het dorp al had. Dat moest ten koste gaan van de op te heffen openbare school, die uiteindelijk het schoolpand moest verlaten.

Met name twee sociaaldemocratische raadsleden legden de burgemeester en zijn staf het vuur na aan de schenen en fulmineerden tegen het besluit om het schoolgebouw ter beschikking van de nieuwe hervormde school  te stellen. Het mocht niet baten: bovenmeester Stoutjesdijk verloor zijn baan en de openbare school werd opgeheven. Dat gebeurde echter pas, nadat de burgemeester en de secretaris zich met geweld toegang tot het pand hadden verschaft. Voor de bronnen van dit verhaal klikke men aan: teksten over de felle Westbroekse schoolstrijd in 1938-1939.

Voor meer informatie over de schoolstrijd in Westbroek klikke men HIER.

AD

 

Bron: de in ’teksten over de felle Westbroekse schoolstriijd in 1938-1939′ geciteerde kranten.