Afgebeeld is een detail van een kaart uit de jaren 1680-1700 van R. de Hooghe, met daarop aangeduid – tussen de letters West en broek van Westbroek – ‘Huis ter Hart’. Het enige dat bekend is van dit huis, is dat het een kapitale hofstede was. In de hieronder afgebeelde advertentie uit 1797 uit de Voorheen Stichtse nu Rhynlansche Courant van 1 mei 1797 kunt u lezen over de voorgenomen verkoop van de hofstede.

AD