De afgebeelde kaart van het gebied bij de Noot-rivier (lees: Noortrivier) is van 1639 en komt uit de Library of Congress in Amerika. Hij is gemaakt door de beroemde cartograaf Johannes Vinckeboons. Men ziet linksboven Stateneiland met de eerste boerderijen omstreeks 1630. Daar waren Nederlandse kolonisten gevestigd. Zij kwamen vaak uit het Hollandse Utrechtse veengebied om Nieuw Nederland te ontginnen.

 

Meer informatie

Het waren Westbroekers, Maartensdijkers en inwoners van De Bilt die meehielpen met de ontginning van Nieuw Amsterdam en Nieuw Nederland. Dat valt te lezen in het onderzoek Living with Rivers van Biltenaar Leo Schreuders. Daarvan stelde hij de tekst over onze regio ter beschikking van het Online Museum De Bilt. Door op onderstaande link te klikken kan men kennis nemen van het gehele artikel. Het ging om boerenknechts die ervaring hadden met ontgonnen en te ontginnen gebied. Zij werden geronseld om naar Amerika te gaan, naar het in 1624 – 1625 gestichte Nieuw Nederland, een nederzetting van de West-Indische Compagnie.

We geven een paar voorbeelden van deze kolonisten die geronseld werden door een zekere Gerrit de Reus. Die was in dienst van Kilian Rensselaer, een van de stichters van Nieuw Nederland en Nieuw Amsterdam (het latere New York). Hij wierf al in 1631 en 1633 boerenknechten uit Maartensdijk: Kees en Jan Jacobsz Wortendijke. Zij vestigden zich aan de Blommaerts Kil die uitmondt in de North River (op de kaart de Nootrivier).

Met het schip de Soutberg arriveert in 1633 een jongeman uit Maartensdijk, Cornelis Jacobsz, bijgenaamd de Stille. Hij is dan 23 jaar en wordt in dienst genomen als boerenknecht voor Rutger Hendricksz op de Rensselaersburg. Deze boerderij lag op het Kasteel-eylant of West-eylant in de zelfde Noort Rivier in Rensselaerswyck bij Albany. In 1636 rustte Van Rensselaer met Gerard de Forest het schip de Rensselaerswijck uit en bracht een kleine veertig kolonisten naar Amerika.

Daaronder was ook Cornelis Teunissen Bos (Westbroek 1592- Albany 1665). Hij werd ook wel Kees de schoenmaker genoemd. Hij was in 1631 getrouwd met Eyglye (1595 Maartensdijk – 1675 Albany). Hun zoon wordt in de akten opgevoerd als Anthony Jansen Westbrook (Westbroek 1638 – Queens 1727). Uit Westbroek kwam ook de kolonist Cornelis Aertsen Van Schaick (Westbroek 1610-New York 1669) Hetzelfde geldt voor Goossen Gerritsz van Schaick (geboren omstreeks 1570), een zoon van Teunis Van Schaick. Er is nog steeds een Westbrook-huis in Minisink op de grens van New York en New Jersey, waar de negende generatie afstammelingen van Jan Teunisz uit Westbroek wonen. Over dit onderwerp schreef Leo Schreuders een artikel voor ons.

AD

Link naar het artikel van Leo Schreuders:

Westbroekers en Maartensdijkers in Amerika 25062018 

Zie ook op deze site:  De ontginningen in Westbroek