Afgebeeld is de vulkaan Merapi op midden-Java. Het moet een tafereel geweest zijn, waar drie Maartensdijkse hulppredikanten kort na de Tweede Wereldoorlog mee vertrouwd waren. (Afbeelding: Wikipedia.)

 

Meer informatie

Na de Tweede Wereldoorlog kende Maartensdijk drie hulppredikanten die op Midden Java gediend hadden als predikant of zendeling. Opvallend is, dat deze drie elkaar opvolgden en zo bijna twee decennia lang zonder onderbreking als pastores van de Maartensdijkse gereformeerde kerk optraden.

De eerste was G.J. van Reenen (1905-1964) die tussen 1933 en 1946 in Nederlands Indië verbleef als predikant en zendeling. Van Reenen was van 1948 tot 1950 hulppredikant in Maartensdijk. Hij werd in het dorp opgevolgd door P.H. van Eijck (1899-1960). Van Eijck was in 1925 naar Soerakarta vertrokken en was in de jaren 1941-1945 hulppredikant in Hilversum. Hij diende in de jaren 1946-1948 in Semarang om in de periode 1950-1958 als  hulppredikant in Maartensdijk te functioneren.

Van Eijck werd op zijn beurt in Maartensdijk opgevolgd door J. van der Linden (geboren in 1907) die vanaf 1938 in Nederlands Indië missionair predikant was geweest en tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Japans kamp had verbleven. Na de oorlog keerde Van der Linden terug naar Nederland maar hij vertrok een paar jaar laten weer naar Semarang, waar hij van 1951 tot 1958 predikant was . Na zijn emeritaat was hij van 1959 tot 1966 werkzaam als  hulppredikant in Maartensdijk.

AD

 

Bron: dr. Chr. G.F. de Jong, De Gereformeerde zending in midden-Java 1931-1975 (Zoetermeer 1997),

 

Spring naar toolbar