In de post een boerenopstand in Westbroek en Achttienhoven werd verteld, hoe honderden oproerige boeren van Westbroek en Achttienhove in de zomer van 1588 samenspanden  met de boeren van Loosdrecht en Hilversum en weigerden belasting te betalen. Het kwam hen op een strafexpeditie van de stadhouder Adolf van Nieuwenaer te staan. De Westbroekers bleven echter ondanks de verwoesting van hun dorp halstarrig weigeren om te buigen van het bestuur van het gewest.  Op de afbeelding zijn drie zestiende eeuwse boeren in gesprek te zien (Rijksmuseum Amsterdam, monogrammist ADB, naar Abraham de Bruyn, naar Albrecht Dürer, 1567).

 

Meer informatie

 

Op 26 februari1591 schreef  de Utrechtse notaris van Herwaerden een getuigenis op van de knecht van een belangrijke Stichtse gerechtsambtenaar, de maarschalk van Abcoude, over deze weigering, een afwijzing waaraan ook na de raid door de dorpsbewoners werd vastgehouden. Men leest erin over een bijeenkomst van de weigerachtige plattelandsbevolking van dorpen bij Utrecht in Zuilen. Het zijn met name de inwoners van Westbroek,  die genoemd worden. In het stuk is sprake van het verlies van bezit en het verbranden van woningen. Als men op de link de notariële actie van 1591 klikt krijgt men het origineel van de verklaring te zien. Als men de link hertaling van de verklaring van Albert Hermansz. aanklikt, kan men de transcriptie en de hertaling van een deel van dit document lezen.

 

AD