Afgebeeld is een detail van een kaart van Danckerts uit 1700, met daarop duidelijk zichtbaar het woord ‘Aquila’, de naam van de eigenaar van het gelijknamige goed. (Utrechts Archief).  Uit een notarieel  stuk van 10 juni 1674 blijkt,  dat de inwoners van het dorp Maartensdijk in de zomer van 1673 weigerden brandschatting te betalen voor de hofstede van kolonel Louis d’Aquila, een belangrijke commandant van de prinselijke troepen. Zij lieten daarvoor  Cornelis Jacobszoon, opdraaien.

 

Meer informatie

Cornelis of diens echtgenote lieten zich 700 gulden  afpersen. Dat bedrag was nodig voor betaling van de brandschatting voor hun hofstede in Maartensdijk aan de Fransen. Zo moest deze voor verwoesting worden behoed. Cornelis had nog intensief geprobeerd om ook de inwoners van het dorp tot betaling te bewegen. Tevergeefs en Jacobszoon draaide onder druk van d’Aquila alleen op voor betaling voldoening van het forse bedrag. De hofstede van d’Aquila werd desalniettemin toch door de Fransen verbrand, op 26 april 1673.

Wat bewoog de Aquila? De kolonel zat mogelijk verlegen om geld. Dat zou onder meer afgeleid kunnen worden uit een acte van 21 september 1673, waarin sprake is van schulden ter hoogte van 1.500 gulden en ook later komen we regelmatig schuldeisers tegen. Cornelis Jacobsz. werd waarschijnlijk al in 1672 als gijzelaar meegenomen door d’Aquila naar het strijdtoneel in Groningen en Friesland, waar de toepen van de Münsterse bisschop huishielden. Het lijkt erop dat niet hij, maar zijn echtgenote het geld heeft afgedragen om haar man vrij te krijgen en dat het niet voldoende was om de verwoesting van d’Aquila’s bezit tegen te gaan.

 

Men kan de acte zelf bestuderen dan wel de transcriptie lezen door de volgende LINK aan te klikken: transcriptie van de acte van 1674 en de acte zelf

Meer over het Rampjaar met name in Westbroek, kan men lezen door DEZE LINK aan te klikken.

Bron: Utrechts Archief: toegang  34-4 Notarissen in de stad Utrecht, met name toegang 34-4.609 notaris A. Houtman,een brief van 10 juni 1674

 

AD