Van 1894 tot 1933 was mr. Adriaan Johan (Arie) Pronk van Hoogeveen gemeentesecretaris van de gemeente De Bilt. In die functie was hij verantwoordelijk voor de algemene leiding van de gemeentelijke diensten. Daaronder vielen allereerst de bevolkingsadministratie, de voorbereiding van de informatie voor de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders en de contacten en vergaderingen van B. en W. met de Gemeenteraad. Verder regelde hij de externe contacten met de omliggende gemeenten, met het bestuur van de provincie en de rijksoverheid. Foto: het gemeentebestuur van De Bilt 1909 – 1911. Rechts staand A. J. Pronk van Hoogeveen.

 

Meer informatie

Adriaan Johan Pronk werd op 28 juli 1862 in Rotterdam geboren. Zijn ouders waren de koopman Daniel Arinus Marius Pronk en Johanna Cornelia van der Colff. De toevoeging Van Hoogeveen, kreeg hij in 1893 na het overlijden van zijn moeder, die ambachtsvrouwe van de heerlijkheid Hoogeveen in Delfland was. Aan de titel waren sinds 1848 geen rechten en plichten verbonden.

Pronk van Hoogeveen maakte als secretaris de snelle groei van de Bilt mee van een eenvoudige plattelandsgemeente tot een bloeiend forensendorp. Deze groei betekende ook een groter ambtelijk apparaat omdat de landelijke wetgeving meer taken aan de gemeente toedeelde, zoals toezicht op volksgezondheid (bestrijding van bijvoorbeeld de tuberculose), de woningbouw, het onderwijs en de infrastructuur (wegen, waterleiding, gas en elektra).

Naast zijn officiële werkzaamheden toonde Pronk van Hoogeveen een sterke sociale en culturele bewogenheid met het wel en wee in de gemeente. Hij zette zich in voor de bestrijding van het nogal omvangrijke cafébezoek, hij zorgde voor verbetering van de kindervoeding en bevorderde het deelnemen van kinderen aan vakantiekolonies. Op cultureel gebied steunde hij de Biltsche Harmonie en de Volksbibliotheek. Op sportief gebied zette hij zich in voor de ijsbaan en de zweminrichting en steunde hij het werk van de rijwielvereniging Utrecht Met Omstreken. Naast dit alles hielp hij ook privé vele Biltenaren met raad en daad.

Hij was getrouwd met Margaretha Magdalena Hulsené en had twee kinderen. Hieronder: Pronk van Hoogeveen met zijn oudste dochter. Het gezin woonde in de oudste villawijk van De Bilt, in het Kloosterpark, Emmalaan 1. Pronk van Hoogveen overleed in De Bilt op 22-6-1933. Zijn opvolger was mr. P.H. Damsté.

PvH

 

Literatuur:

Nationaal Archief, Den Haag, inv. nr. 3.19.1926, De heerlijkheid Hoogveen in Delfland.

R.H.C. Vecht en Venen, Breukelen, inv. nr. 1359, Dossier Pronk van Hoogeveen.

J.W.H. Meijer, 100 herinneringen aan oud De Bilt en Bilthoven. De Bilt 1981.