Aernout van Buchel (1565-1641) was een Utrechtse oudheidkundige. Zijn bekendste werk is De Monumenta in Templis, waarin hij de oudheden in Utrecht en de omringende dorpen tekende. Daarin nam hij ook een lijst op van de abdissen van Vrouwenklooster met hun familiewapens. Afgebeeld is fol. 139 verso. Kijk eens of de naam en het wapen van Henrica van Erp  te onderscheiden zijn.

Meer informatie

Van Buchel noteerde en tekende veel zaken die rond 1580-1600 dreigden te verdwijnen: kloosters en kerken kwamen in protestantse handen en werden gesloopt of ondergingen een functieverandering. Ook was er veel schade vanwege de strijd tegen de Spaanse troepen. Hieronder ziet men een deel van de geschiedenis van Vrouwenklooster zoals beschreven in de Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden uit 1772 (met een foutje: het jaartal van de sloop, 1584, is foutief als 1548 afgedrukt.)

DAB/AD

U bevindt u op de Rondleiding over de kloosters in De Bilt. Voor het vervolg klik HIER