september 19, 2022

Sint Wilgefortis met de baard en de adellijke dames van Vrouwenklooster

In het Biltse Vrouwenklooster voor adellijke dames werd een vrouwelijke heilige met een baard vereerd: Sint Wilgefortis of Sint Ontcommer.   Vrouwenklooster bewaarde in een manuscript […]

Lees verder
juli 11, 2018

Oostbroek, Ierland en de monnik Henricus Goude

De hier afgebeelde vroeg zestiende-eeuwse tekst heeft alles te maken met de relatie van Oostbroek met Ierland. (Foto: dr. G.M. Landman)   Meer informatie In […]

Lees verder
juli 11, 2018

Een oorkonde voor het klooster Oostbroek

Hier is keizerin Mathilde (1102-1167) afgebeeld. Zij was de echtgenote van keizer Hendrik V (1181 of 1186-1125).  Mathilde gaf het document uit, dat de officiële […]

Lees verder
juli 3, 2018

Aernout van Buchel over Vrouwenklooster

Aernout van Buchel (1565-1641) was een Utrechtse oudheidkundige. Zijn bekendste werk is De Monumenta in Templis, waarin hij de oudheden in Utrecht en de omringende […]

Lees verder
juli 1, 2018

Boeken uit Oostbroek – Augustinus

  Een van de weinige gedrukte boeken die uit de bibliotheek van Oostbroek is overgebleven, werd in 1491 in Straatsburg gedrukt. Het bevat teksten van […]

Lees verder
juli 1, 2018

Boeken uit Oostbroek – De Sermoenen van Bernard van Clairvaux

Er is slechts één handschrift bekend dat met zekerheid in Oostbroek is geschreven. Het is een Middelnederlandse vertaling van de preken (sermoenen) van Bernard van […]

Lees verder
juni 30, 2018

Henrica van Erp en haar kroniek

Henrica van Erp (omstreeks 1473-1548), die vermoedelijk als kind door haar ouders in Vrouwenklooster werd geplaatst, werd in  1503 verkozen tot abdis.  Zij schreef een […]

Lees verder
juni 24, 2018

De allervroegste vermelding van Bilts grondgebied

In het Goederenregister van de Sint Maartenskerk in Utrecht wordt de naam Rugrum – vermoedelijk Ruigenhoek – genoemd. Afgebeeld is een blad van een document […]

Lees verder
juni 20, 2018

Ludolf, de eerste abt van Oostbroek

In een afschrift van een verloren gegane oorkonde uit 1113 (opgenomen in een stuk uit 1231) is sprake van de komst van de Brugse prior […]

Lees verder
juni 20, 2018

Boeken uit Oostbroek – het oudste ‘Biltse’ handschrift

Er resteert uit de bibliotheek van het klooster Oostbroek een zesdelig werk waarin alle boeken van de bijbel worden uitgelegd: de Postilla van Nicolaus de […]

Lees verder
Spring naar toolbar