In 1938 werd Ascot Cleaners opgericht in De Bilt waar het bedrijf tot 1976 heeft bestaan, waarna de onderneming naar Meteren verhuisde. Het bedrijf aan de Utrechtseweg was imposant ook door het bedrijfssymbool van een paard voor de deur. (Foto archief Historische Kring d’Oude School).

 

Meer informatie

De heren K.J.D. Botterman en W.N. Pronk openden vol trots hun nieuwe bedrijfsgebouw aan de Utrechtseweg. Het stond toen nog op Maartensdijks grondgebied. Kort na hun vestiging daar in 1938 werd hun ‘chemische wasserij, persinrichting, stoppage- en reparatie-inrichtging, benevens weverij’ op last van defensie opgeblazen. Het belemmerde namelijk het militaire schootsveld bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1940.

Net als bij vele andere bedrijven waren er tijdens de bezettingstijd grote problemen. Daarna ging het snel bergopwaarts. Uitbreidingen van de werkruimten volgden elkaar op. Het bedrijf werkte toen al met een groot aantal winkels en filialen, tot ver buiten de provincie. Met eigen auto’s haalden brachten medewerkers de te reinigen kledingstukken en ander textiel.

Tijdens een Utrechts bloemencorso in de naoorlogse periode deed The Ascot Cleaners mee met een versierde wagen. Daarop stond een beeld van een springend paard. Na afloop werd dit paard voor het bedrijf aan de Utrechtseweg geplaatst. Dit Ascot-paard – waarvan de naam ontleend was aan de beroemde Engelse renbaan Ascot – is jarenlang bepalend geweest voor het aanzicht van het gebouw.

Hieronder: In de Twijnstraat in Utrecht was een van de vele filialen van Ascot. (Afbeelding: het Utrechts Archief)

JJR

 

Literatuur:

Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘The Ascot Cleaners’

www.regionaalarchiefrivierenland.nl, The Ascot Cleaners, Meteren