Het handelsregister vermeldde in 1924 dat P.W.Th. Bell in Utrecht handel dreef in ‘pijpen en fittings, slijpschijven, schuurmaterialen en verdere zaken op technisch gebied’. Tevens voerde hij het agentschap van ‘buitenlandse huizen’.

In 1928 vestigde Bell zich aan de Utrechtseweg 167E. Hij adverteerde in een Bilts blad dat hij slijpschijven aanbood, maar ook isolatiemateriaal en producten voor dakbedekking en conservatie.

In 1940 werd de zaak omgezet in een N.V. Bell werd toen commissaris, maar korte tijd later werd hij belast met het tijdelijke beheer. Kort daarna werd hij weer directeur.

Dat bleef hij tot hij in 1953 overleed. Onder leiding van de nieuwe directeur, mevrouw W.L. Bell-König werd de zaak voortgezet. In 1955 volgde de liquidatie van de onderneming.

JJR

 

 

Literatuur:

Historische Kring d’Oude School, archiefstukken ‘Bell’s Kantoor voor Technische Zaken P.W.Th. Bell’