Afgebeeld is een deel van de villa Parkwijk, een gebouw met een interessante geschiedenis, verborgen achter hoge heggen op het adres de Soestdijkseweg Noord nr. 319 in Bilthoven. (Foto: Anne Doedens.)  De villa is een  rijksmonument.

 

Meer informatie

In 1900 ontwierp de  befaamde bouwmeester H.P. Berlage (1856-1934) in de Van Eeghenstraat in Amsterdam voor het echtpaar Simons een villa met de naam Parkwijck. Hij stond aan  de zuidkant van het Vondelpark.  Door de ongebruikelijke vorm van de schoorsteen kreeg het pand bijnamen als De Theepot en Het huis met het handvat.  Berlage en de historicus-publicist Leo Simons waren kennissen van elkaar.  Simons heeft  in zijn geschriften meerdere malen  het werk van Berlage onder de aandacht gebracht.  Vijf jaar na de bouw van de villa richtte Simons de Maatschappij voor goede en goedkope lectuur op, die later de Wereldbibliotheek werd genoemd. Daarin gaf ook Berlage zelf teksten uit. In 1913 verhuisde Simons naar Den Haag. Villa Parkwijck werd verkocht en gedemonteerd en in De Bilt opnieuw opgebouwd door Joh. B. Lambeek jr. Hierbij werden een paar wijzigingen doorgevoerd. Zo werd het pand hoger geplaatst ten opzichte van het begane-grond-peil.  Daardoor ontstond  een andere  verhouding tussen de plattegrond en de gevels. Dat leidde wel tot protesten in de wereld van architecten.

 

AD

Bron: Sabine Broekhoven en Sonja Barends, De Bilt. Geschiedenis en architectuur (Zeist 1995) 211v. Zie ook: Hans de Groot, ‘Villa Parkwijck. Een bewogen levensgeschiedenis’. In: De Biltse Grift, juni 2008, 51-61.