Afgebeeld is een van de valse papieren van Ernst Johannes Minjon die in 1922 in Bilthoven was geboren. Daarop staat de schuilnaam E.K. van Gemeren. De Delftse student Minjon dook in 1943 onder in Utrecht, nadat hij was gevlucht uit Delft, waar hij deel uitmaakte van het studentenverzet. (Utrechts Archief, toegang 650 (Utrechts verzet), nr. 131.)

 

Meer informatie

Minjon werkte in de Domstad  achtereenvolgens bij de L.O. (landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers) en de KP (knokploegen) en werd adjudant van de gewestelijk sabotagecommandant “Frits” (Rein van der Haar).  Van Rijkswaterstaat kreeg hij documenten op zijn eigen naam waarmee gedaan werd alsof hij bij die dienst werkzaam was. Onder aan deze post ziet men een afbeelding van een vervalste vrijstelling ten name van Minjon (met een andere geboortedatum), die zou wonen op het adres Prins Hendriklaan 35  te Bilthoven en een verklaring van de arts Kater dat Minjon ongeschikt was voor de Arbeidsdienst.

Minjon deed in 1948 verslag van een grote aanslag in februari 1945  op zes schepen geladen met olie en benzine. Er ging bij deze aanslag op de Vaartse Rijn zoals later zou blijken 180.000 liter  (en geen 100.000 liter zoals het Parool schreef) voor het Duitse leger belangrijke brandstof verloren. Anders dan in de illegale pers werd gesuggereerd – zie hieronder – gaven de Duitsers volgens Minjon niet het verzet maar Oekraïense bewakingstroepen de schuld.

Men kan het verslag van Minjon zelf lezen door aan te klikken: Het verslag van een grote aanslag door Ernst Minjon.  (Utrechts Archief, toegang 650, inv. nr. 112.)  Deze dappere  actie dreigde lang in het vergeetboek te raken. De Jong noemde Minjon niet in zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Volgens genealogie online zou Minjon op 9 augustus 1923 in Bilthoven geboren zijn en op 16 april 2005 in Arnhem overleden, een datum die sterk afwijkt van die op het vrijstellingsbiljet hieronder: 9 augustus 1918. Toch gaat het zonder twijfel om dezelfde persoon.  Ernst Johannes Minjon was familie van de Bilthovense drogist  W.D.N. Minjon, die in 1929 zijn winkel had op de Julianalaan.

AD

De documenten hierboven zijn te vinden in het Utrechts Archief, toegang 650, nr, 112.

Berichtgeving in het ondergrondse blad Het Parool van 3 februari 1945.