Boerderij Weltevreden lag in het verlengde van de Looydijk in westelijke richting, achter de plaats waar zich nu de sporthal en het H. Witte centrum bevinden. (foto Win Krommenhoek, 1963). De boerderij werd in 1969 afgebroken om plaats te maken voor de aanleg van de wijk Weltevreden achter de huizen van de Waterweg en de Blauwkapelseweg.

De boerderij was bereikbaar via een smalle onverharde weg met aan weerszijde een sloot als voortzetting van de Looydijk en een onverhard beukenlaantje dat naar de Blauwkapelseweg leidde.

Bij de afbraak werden vijftiende- eeuwse funderingsresten gevonden en ook de keldergewelven en het gebruik van kloostermoppen wezen op een middeleeuwse oorsprong van de boerderij. Aan de westzijde van de boerderij stond een oude stal die vroeger een andere functie zal hebben gehad, gelet op de sporen die diverse verbouwingen hebben achtergelaten.

WK

 

Literatuur:

W. Krommenhoek, Boerderij Weltevreden, in: De Biltse Grift, juni 2006.