In de negentiende en het begin van de twintigste eeuw was het in het landelijke De Bilt gebruikelijk dat de burgemeester van adel was. In de periode 1879-1907 voldeed Daniël de With aan die regel toen hij W.C. baron van Boetzelaer opvolgde. (Foto Beeldbank Historische Vereniging D’Oude School).

 

Meer informatie

Jhr. Mr. Daniël de Block van Haersma de With behoorde tot de Friese adel en werd op 28-6-1850 te Metslawier geboren. Daar had de familie Van Haersma haar wortels als grondbezitters en lokale bestuurders. Hij studeerde rechten en trouwde met Henriette Wilhelmina van Naamen van Eemnes (1864-1950). Zijn benoeming tot burgemeester van De Bilt vond plaats op 23-6-1879. Hij trad af in 1907. De With overleed in 1928 in Driebergen.

De Bilt was bij zijn benoeming nog vooral een agrarische gemeenschap. De gemeenteraad bestond uit twee grootgrondbezitters van adel, één broodbakker, één timmerman en drie landbouwers.
Nevenfuncties van De With waren hoogheemraad van de Lekdijk Bovendams, lid van het hoofdbestuur van het Genootschap Landbouw en Kruidkunde afdeling Utrecht en het voorzitterschap van de afdeling Utrecht van de Nederlandsche Jacht-vereeniging Nimrod. Verder was hij commissaris van de in Ooster Tram Maatschappij, die verbindingen verzorgde tussen Amersfoort en Zeist en van Zeist naar Arnhem.

Tijdens zijn burgemeesterschap werd het lager onderwijs uitgebreid met een school in de Tuinstraat en met de Biltsche Burgerschool. De spoorverbinding Utrecht-Amersfoort via De Bilt en de Stichtse Tramway maakten het reizen van en naar Utrecht eenvoudiger. Na 1897 ontstonden de villawijk Kloosterpark bij het K.N.M. I. en dichter bij de spoorlijn de wijk Vogelzang.

Het echtpaar De With woonde in huize Terre Neuve in het gelijknamige park. Het leven van het echtpaar had enige stijl: uitnodigingen voor diners werden formeel op papier gedrukt en het menu was fraai uitgeschreven. (zie afbeeldingen).
PvH

Literatuur:
Jan van der Heyden, ‘Terre Neuve van de Dorpsstraat’, De Biltse Grift, juni 1997.
https://onlinemuseumdebilt.nl/het-landgoed-terre-neuve/
Dossier: De zeven burgemeesters in de gemeente De Bilt gedurende de 20e eeuw. Historische Vereniging D’Oude School, De Bilt
Dossier Personen in De Bilt, map Pronk van Hoogeveen, Historische Vereniging D’Oude School, De Bilt.