Dit is een kaart van vijf percelen land in Oostveen en Achttienhoven,  in gebruik bij Joost Cornelissen den Rijs, opgemeten door Marcelis van Oort in 1609 [Utrechts Archief, toegang 1 (Balije van Utrecht) 2.3.1.3. nr. 78].

Meer informatie

Op het eerste deel van de kaart, hierboven, ziet men links bovenaan de Karnemelksdijk, die nu Kooidijk heet. Naar rechts toe sluit die aan op de vaart langs de huidige Koningin Wilhelminaweg. De Oostveense percelen liggen aan de rechterkant, de Achttienhovense links. Groenekan (buiten de kaart) ligt aan de onderzijde rechts. De windrichtingen van de windroos kloppen niet.

Op het tweede deel van de kaart, hieronder, ziet men onderaan, naar rechts toe, de Bisschopswetering lopen (waarschijnlijk de huidige Nieuwe Wetering). In het midden, links,  is de Gelderwetering afgebeeld (langs de Gelderpolder, bij de huidige Achterweteringsweg.) Aan de bovenzijde, links, buiten de kaart, ligt het dorp Westbroek. Ook Maartensdijk moet men zich voorstellen buiten de kaart, aan de bovenzijde. Op de kaart leest men

‘Huyden den 17den ende 18den october anno 1609 is bij mij onderscreven gesworen landmeter ter presentij van seckere gecommitteerden vande E[dele] Heeren Staten slans van Utrecht, mitsgaders den heer Priger en de rentmeester gemeten dese pe[r]scelen landts, behorende an den convente sinte Catrijnen t Utrecht, geleghen in Oostveen ende Achttijnooven, dat nu bruijckt Joost Corneliscen […] was getektend Marcelis van Oort.

AD