september 7, 2023

Meer over de unieke kaart van Westbroek uit 1603

In de kaartenverzameling van Online Museum De Bilt werd aandacht besteed aan een deel van een kaart van 1603. Hier treft met de complete kaart […]

Lees verder
januari 8, 2023

Een vroege vermelding van Achttienhoven: 1291

  Op 28 januari 1291 gaf de heer van Westbroek, Willem, proost van St. Jan, aan een zekere Gerard van Veen een erfrente, te betalen […]

Lees verder
juli 30, 2022

Een grote zeventiende-eeuwse boerderij in Maartensdijk (1678)

Dit is de grote zeventiende-eeuwse boerderij van de Maartensdijkse  pachtboer Gereidt Willsemsen in 1678. De eigenaar was het domkapittel te Utrecht. Het is een detail […]

Lees verder
maart 6, 2022

De Achttienhovense Kooidijk in 1609

Dit is een kaart van vijf percelen land in Oostveen en Achttienhoven,  in gebruik bij Joost Cornelissen den Rijs, opgemeten door Marcelis van Oort in […]

Lees verder
juli 26, 2021

1257: Bisschopswetering van Groenekan wordt gegraven

Hier ziet men een foto van de Bisschopswetering langs de Groenekanseweg, gezien vanaf De Bilt, 150 meter voor de Veldlaan in Groenekan. De Bisschopswetering is […]

Lees verder
juli 21, 2021

Westbroeks eerste pastoor en de verveningen in 1506

Afgebeeld is een akte waarbij pastoor Joost Ghijsbertssoen, pastoor van Westbroek, op 20 januari 1506 regelt hoe turf   (waar hij ook van profiteerde) na overleg […]

Lees verder
juli 11, 2021

Een akte uit 1262 noemt Oostveen (Maartensdijk)

Hierboven zien we een munt van de Utrechtse bisschop Hendrik van Vianden uit de dertiende eeuw, die de hieronder afgebeelde en besproken originele akte uit […]

Lees verder
februari 5, 2020

Sporen in het landschap: Eyckenstein twee eeuwen geleden

Afgebeeld is de Zinksloot die over de hele lengte van het landgoed Eyckenstein  van zuid naar noord loopt, tot aan en over het Boetzelaersveld. (Foto […]

Lees verder
oktober 3, 2019

De atlas, kaart 7: het resultaat van de ontginningen (1603)

Vanaf de elfde eeuw werd het gebied ten noorden van Utrecht langzamerhand ontgonnen. Hierboven ziet men een detail van een kaart met percelen bij Westbroek […]

Lees verder
juli 14, 2018

Bisschop Godebald in Oostbroek

Bisschop Godebald van Utrecht (1114 – 1127) was belangrijk voor het Sticht en de stad Utrecht maar zeker ook voor het gebied dat later De […]

Lees verder
juli 12, 2018

De atlas, kaart 21: de verveningen van Westbroek in 1770

Op deze kaart ziet men de vervening van de heerlijkheid Westbroek omstreeks 1770. Links de Vecht. Meer naar rechts de Gageldijk, de huidige Westbroekse binnenweg […]

Lees verder
juni 29, 2018

De kaart van de Limieten van het Sticht

  De schenkingen van Mathilde en bisschop Godebald aan Oostbroek (1122 en 1125) betekenden het begin van een lang lopende reeks ontginningen die in de […]

Lees verder
juni 22, 2018

Westbroekers en Maartensdijkers in Amerika

De afgebeelde kaart van het gebied bij de Noot-rivier (lees: Noortrivier) is van 1639 en komt uit de Library of Congress in Amerika. Hij is […]

Lees verder
juni 20, 2018

De schenking van Achttienhoven aan het kapittel van Sint Jan

Bij de hier afgebeelde oorkonde van 1085 kreeg de proost van Sint Jan van de Utrechtse bisschop de beschikking over de veenwildernissen van Achttienhoven en […]

Lees verder
juni 19, 2018

De ontginningen in Westbroek en Maartensdijk

Vanaf de elfde eeuw werd het gebied ten noorden van Utrecht langzamerhand ontgonnen. Hierboven ziet men een detail van een kaart met percelen bij Westbroek […]

Lees verder
juni 19, 2018

Grenspalen met Holland

Tussen Holland en Utrecht staat een reeks grenspalen met een lange voorgeschiedenis. Hier is afgebeeld paal 22 op de Egelshoek bij Hollandsche Rading.   Meer […]

Lees verder
Spring naar toolbar