Dit is een lichtmetalen ambtsketen uit de tijd dat Achttienhoven een zelfstandige gemeente was. De penning draagt aan de voorkant het wapen van Achttienhoven en aan de achterkant het wapen van het Koninkrijk der Nederlanden. Er is ook een afzonderlijk lint van oranje textiel bewaard. (RHC Vecht en Venen Voorwerpencollectie De Bilt)

 

Meer informatie

Het gebied dat we nu kennen als Achttienhoven, werd vanaf 1085 ontgonnen onder leiding van de proost van het kapittel van Sint Jan. Kerkelijk werd het een onderdeel van de parochie Westbroek. Toen in 1795 de bestuurlijke gemeenten werden gevormd, werd Achttienhoven ook een gemeente. In 1812 werd het bij Westbroek gevoegd, maar vanaf 1818 was het weer een zelfstandige gemeente.

Pas in 1954 werd het noordelijke deel van Achttienhoven opnieuw bij Westbroek gevoegd, terwijl het zuidelijke gedeelte een onderdeel van de gemeente Utrecht werd. In 1957 werd Westbroek en dus ook Achttienhoven bij Maartensdijk gevoegd en 2001 werden Maartensdijk en De Bilt samengevoegd. De ketting met penning komt dus uit de periode 1795 – 1812 of 1818 – 1954.

DAB