Afgebeeld is een tekening van prehistorische wallen die te vinden is in het Nationaal Archief te Den Haag. Hij is van de hand van de architectuurhistoricus Frans N.M. Eyck van Zuylichem. (Archief Eijck, nr. 214).

Ds. Craandijk noemde de vondst van prehistorische wallen door Eyck in zijn Wandelingen, enige decennia na de ontdekking door Eyck (zie Craandijks verslag).  De op de tekening aangeduide Eijckensteinselaan werd later vervangen door de Gezichtslaan. De wallen zijn gesitueerd in het bos ten oosten van de Gezichtslaan.

AD