Afgebeeld is een melkslijter in Utrecht in 1916. (Utrechts Archief, afb. nr. 824438). Hij had vele collega’s, zoals melkman Dirk de Rooy, die voor de Tweede Wereldoorlog in Maartensdijk zijn clientèle verzorgde. (Zie hieronder, collectie Koos Kolenbrander.) Na de oorlog had de Maartensdijker een eigen melkwinkel op het adres Julianalaan 4 Bilthoven.

Koos Kolenbrander schrijft over hem:

‘In 1948 werd Willem de Rooij in Bilthoven filiaalhouder van de VUMI, de Verenigde Utrechtse Melk Inrichting. De melkfabriek stond aan de Amsterdamsestraatweg 320 in Utrecht. De familie De Rooij verhuisde in 1948 naar een melkwinkel annex distributiepunt aan de Julianalaan 14 in Bilthoven. Willem verdeelde dagelijks de melk over acht melkventers. Zelf ventte hij in Bilthoven-Noord. ( Na het vertrek van De Rooij is er een jeansshop in gevestigd.)

De Rooy was één van de vele melkslijters die ons land in de 19e en 20e eeuwkende, voor de komst van de koelkast. Door boeren en voor hen werkende slijters of boerenzoons werd de melk naar steden en dorpen gebracht en daar uitgevent.  Melk was een belangrijke veroorzaker van ziektes en dat maakte dat er vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw strenge eisen aan het product en zijn verkopers werden gesteld. De koelkast maakte het mogelijk, melk te behoeden voor bederf, zodat de aan huis gebrachte verse melk niet meer nodig was. Nu zijn er geen aparte melkslijters meer.

AD

U bevindt u op de Rondleiding over nostalgie. Voor het vervolg klik HIER.

 

Bron: Koos Kolenbrander, ‘Afrikaantjes van de Rubenslaan’, De Biltse Grift, maart 2007, pp. 35-38.