Afgebeeld is hier de Archeologische beleidskaart van de gemeente De Bilt uit 2013 (Gemeente De Bilt.)

Opvallend zijn de blauw aangegeven gebieden bij Maartensdijk, vindplaatsen van objecten uit het neolithicum. Het neolithicum begint omstreeks 11.000 voor Chr. Ook ziet men paarse stippen bij Westbroek  die vondsten uit de ijzertijd  aangeven vanaf 700 voor Chr. De kaart en de toelichting zijn te zien door het aanklikken van de volgende links: archeologische beleidskaart 1;    archeologische beleidskaart 2.

Zie verder over archeologie op deze site de andere post hierover: archeologie van De Bilt.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.