Afgebeeld is een kaart uit 1995, waarin tien samenwerkende gemeenten in Midden-Utrecht vastlegden, waar tot diep in de 21ste eeuw gebouwd kan worden en waar niet. De kaart geeft aan hoe ook de gemeentebesturen en gemeenteraden van De Bilt en Maartensdijk vonden dat hun gemeente eruit moest zien (archief  onlinemuseumdebilt.nl).

 

Meer informatie

De kaart hoort bij het ‘Intergemeentelijk Structuurplan 2015’ van het Regionaal Beraad Utrecht (RBU). Vanaf 1997 werd dat het Bestuur Regio Utrecht. De tien daarin samenwerkende gemeenten stelden vast dat De Bilt en Maartensdijk hoorden tot de ‘Groene Contramal’, waar de natuur en de groene omgeving moesten worden beschermd. Ook werd afgesproken, dat nieuwe bebouwing bij Maartensdijk en Groenekan slechts op enkele plekken en dan nog ‘in een zeer lage dichtheid’ en met compensatie van groen mocht worden gerealiseerd. Grootschalige woningbouw zou alleen plaatsvinden in wat nu Leidsche Rijn heet, evenals in IJsselstein, Nieuwegein en Houten. In de toelichting van dit plan van het Regionaal Beraad Utrecht staat:

In het Noorderpark zal het Voorontwerp Landinrichtingsplan worden  uitgevoerd; geïnvesteerd wordt  vooral in de bescherming en ontwikkeling van natuur en recreatief medegebruik van het gebied. […] In de  omgeving van Groenekan en  Maartensdijk en ook tussen Utrecht,  Maarssen en Breukelen is het goed  mogelijk om het gebrek aan landschappelijk programma op te vullen  door, in aansluiting op het institutenmilieu, een aantal nieuwe buitenplaatsen (incidentele stedelijke functies in een zeer lage dichtheid in een  substantiële bosuitbreiding) te laten  ontstaan. Ze zijn gesitueerd op  plaatsen die daar vanuit cultuurhistorisch, recreatief en ecologisch  opzicht voor in aanmerking komen.

Deze afspraken werden nog eens herhaald in het Regionale Structuur Plan 2005-2015.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over oude kaarten. Voor het vervolg klik HIER.