juli 15, 2020

De atlas, kaart 57: herbevestigd, groen De Bilt (2005-2015)

Dit is de plankaart van het bestuur Regio Utrecht uit 2005 van het Regionaal Structuur Plan 2005-2015 (het RSP). Hiermee legden de inmiddels acht gemeenten, […]

Lees verder
juli 15, 2020

De atlas, kaart 56: De Bilt en Maartensdijk groen (1995)

Afgebeeld is een kaart uit 1995, waarin tien samenwerkende gemeenten in Midden-Utrecht vastlegden, waar tot diep in de 21ste eeuw gebouwd kan worden en waar […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 54: een merkwaardige rondweg (1940)

Afbeelding van een kaart van het Uitbreidingsplan van de stad Utrecht uit ca. 1940. (Utrechts Archief/fotodienst GAU.) Men ziet een uitsnede van een foto uit […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 47: over verboden kringen en batterijen (1875-1876)

Dit is een uitsnede van een kaart van de stad Utrecht met gedeelten van De Bilt en Bunnik. (Beeldbank Utrechts Archief, catalogusnr. 216126.) Men ziet […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 46: de Nieuwe Hollandsche Waterlinie in 1875

Dit is een uitsnede van een kaart van het gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen de Zuiderzee en de Lek,  met weergave van de […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 43: Achttienhoven in 1868

Achttienhoven in 1868 volgens de ‘Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt’. (Leeuwarden 1868.) Deze gemeenteatlas is het werk van Jacob Kuyper. Hij tekende in […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 42: Maartensdijk in 1866

Maartensdijk in 1866 volgens de ‘Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt’. (Leeuwarden 1868) Deze gemeenteatlas is het werk van Jacob Kuyper. Hij tekende in […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 40: Westbroek in 1865

Westbroek in 1868 volgens de ‘Gemeente-Atlas van Nederland naar officieele bronnen bewerkt’ (Leeuwarden 1868). Deze gemeenteatlas is het werk van Jacob Kuyper. Hij tekende in […]

Lees verder
juli 13, 2020

De atlas, kaart 37: De Nieuwe Hollandsche Waterlinie in 1830

Een uitsnede uit een kaart met het gedeelte van de Nieuwe Hollandse Waterlinie ‘tussen de Zuiderzee en de Lek, met weergave van de inundatiegebieden en […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 32: De Bilt in 1824

‘Schetskaart van de gemeente De Bilt, met weergave van wegen en enkele boerderijen.’ Anoniem naar J. Vesters uit 1824. (Utrechts Archief, topografische atlas nr. 155-5.) […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 33: nog eens het kanaal van Utrecht naar de Eem

Deze kaart toont het gebied van de gemeente De Bilt in 1818, ‘met weergave van de straatweg van Utrecht naar Amersfoort, de vaart van Utrecht […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 29: Koelenberg in 1810

Dit is een plattegrond van het huis Koelenberg en van de hofstede Buureveld bij De Bilt in 1810. Koelenberg en omgeving bevonden zich waar nu […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 28: Beukenburg in 1810

Het landgoed Beukenburg was volgens deze kaart van J. Mentz uit 1810 nog bijna 50 morgen groot. (Utrechts Archief, nr. 1198-4.) Vergeleken met de situatie […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 24: Beukenburg omstreeks 1780

Kaart van de buitenplaats Beukenburg met de daarbij behorende landerijen (Utrechts Archief, nr. 1198-3.). De kaart werd vervaardigd door D. Kuyper en J. Vermeer  omstreeks […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 23: het gerecht Oostveen in 1777

‘Caarte van de Landen gelegen onder Oostveen, mitsgaders de hooge Jurisdictie van Achtienhoven.’ (Utrechts Archief, topografische atlas nr. 2182.) Deze kaart is een kopie van omstreeks […]

Lees verder
juli 12, 2020

De atlas, kaart 18: waar lag Toutenburg?

Lang was er onzekerheid over de situering van het jachtslot van de laatste Utrechtse bisschop voor de reformatie, Frederik Schenck van Toutenburg. Deze kaart uit […]

Lees verder
juli 11, 2020

De atlas, kaart 17: een kaart voor tiendheffing uit 1689

Dit zijn drie percelen land aan de Vecht, het Zwarte Water en de Maartensdijkse vaart  (Utrechts Archief, topografische atlas 2181.) Hier wordt een kaart getoond, […]

Lees verder
juli 10, 2020

De atlas, kaart 13: een kaart met vele namen uit 1660

Dit is een uitsnede uit een kaart van J. Ruysch uit 1660 van een  ‘plan voor een vaart van Utrecht naar de Zuiderzee, ingericht tot […]

Lees verder
juli 10, 2020

Het panorama van Anthonie van den Wijngaerde

Een van de oudste kaarten  van de stad Utrecht is de panoramische kaart die Anthonie van den Wijngaerde omstreeks 1558 maakte. Van den Wijngaerde , […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas, kaart 12: de Biltse molen in 1651

Dit is een kaart van een hofstede en landerijen bij de Biltse molen, ‘behorende aan mr. C. van Deuverden’. (Beeldbank Utrechts Archief, topografische atlas, nr. […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas, kaart 11: een fiscale (ontginnings)kaart uit 1650

  We zien hier een kaart van het gerecht Oostveen, ‘met globale aanduiding van de wateringen en het getal hoeven en aantekening van de hoeven […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas, kaart 8: de wegen in en om De Bilt omstreeks 1640

  Afgebeeld is de uitsnede van een kaart met een weergave van de wegen in en om De Bilt omstreeks 1640 van J. Ruysch (beeldbank […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas, kaart 5: de kaart van s’Grooten (1573)

Afgebeeld is een uitsnede uit een kaart van de befaamde cartograaf Christian sGroten of sGrooten (circa 1525-1608). De uitsnede is van een hieronder afgebeelde kaart […]

Lees verder
juli 9, 2020

De atlas kaart 4: een kaart van omstreeks 1540

Afgebeeld is een uitsnede van een kaart die de grenzen van de stadsvrijheid van Utrecht aangeeft. Het is een deel van een in 1840 door […]

Lees verder
juli 8, 2020

De atlas, kaart 3: het landschap in 1541

Afgebeeld is een uitsnede uit een kaart uit 1541, horend bij het vonnis over het gebruik van de venen bij de grens van Gooi en […]

Lees verder
juli 8, 2020

De atlas, kaart 2: de ronde kaart van 1525

Afgebeeld is een uitsnede van een nagetekende kopie uit 1917 van de Ronde Kaart van Gooiland van 1525. De twee volledige kaarten – die van […]

Lees verder
juli 8, 2020

De atlas, kaart 1: de oudste kaart

Afgebeeld is een schets uit 1472 waarop omstreden noordelijke grensscheidingen tussen het Sticht en het graafschap  Holland zijn afgebeeld. (Algemeen Rijksarchief Den Haag).   Meer […]

Lees verder
september 11, 2019

De atlas, kaart 34: een oude kaart met belangrijke grenswijzigingen

De kaart waarvan men hier een deel ziet, is in 1824 gemaakt. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Kadastrale kaart 1811-1832: verzamelplan De Bilt, Utrecht, object […]

Lees verder
september 8, 2019

De atlas, kaart 39: de Nieuwe Hollandsche Waterlinie omstreeks 1850

Dit is een detail van een kaart uit de serie ‘Nettekeningen 1:50.000 van de veldminuten ten behoeve van de Topografische Militaire Kaart, 1850-1864’. (Nationaal Archief, […]

Lees verder
september 4, 2019

De atlas, kaart 26: wegen en paden van Bilthoven omstreeks 1795-1825

In 1971 publiceerde mr. P.H. Damsté, gemeentesecretaris van de toenmalige gemeente De Bilt, een reconstructie van de wegen omstreeks het jaar 1795. Damsté maakte daarbij […]

Lees verder
augustus 21, 2019

De atlas, kaart 27: de watergang langs de Maartensdijkse Dorpsweg

Op 1 januari 1798 diende J. Eyck, een lid van de familie Eyck van Zuijlichem, bij het provinciebestuur van Utrecht een plan in voor een […]

Lees verder
augustus 21, 2019

De atlas, kaart 45: Eyckenstein in 1875

Afgebeeld is een kaart die de omvang van Eyckenstein in 1875 laat zien. (Nationaal Archief, inventaris Eyck van Zuijlichem, nr. 81) (Foto: Anne Doedens.) Op […]

Lees verder
augustus 21, 2019

De atlas, kaart 15: Maartensdijk in kaart: 1675

Deze kaart is in 1675 gemaakt door landmeter Bernard de Roy. (Nationaal Archief, OSK U11 A52-20-3, foto Anne Doedens.) Deze kaart werd gemaakt met het […]

Lees verder
augustus 16, 2019

De atlas, kaart 14: het Rampjaar 1672

Afgebeeld is een kaart uit 1696 met een merkwaardig detail buiten het kader. (Afbeelding Utrechts Archief, nr. 216025.) Men ziet aan de bovenzijde een verdedigingwerk […]

Lees verder
mei 1, 2019

De atlas, kaart 22: de Groenekanseweg in 1775

Dit is een kaartje van 1775 van de Groenekanseweg, zowel van het Biltse als van het Groenekanse deel, met de namen van de eigenaren van […]

Lees verder
april 24, 2019

De atlas, kaart: 44: mogelijke inundaties bij Westbroek (1872)

Afgebeeld is een kaart uit het Nationaal Archief met de titel Kaart met waterpassing van de Kerkeindseweg met het terrein ten noorden van Utrecht tussen […]

Lees verder
april 24, 2019

De atlas, kaart 50: De Bilt krijgt elektriciteit (1905)

Dit is een deel van een kaart uit het Archief van het Ministerie van Waterstaat in het Nationaal Archief in Den Haag (inventaris 4.WCA). (Foto […]

Lees verder
april 24, 2019

De atlas, kaart 30: Maartensdijkse wegen vóór de komst van de tolweg van 1825

Hierboven en hieronder zijn twee kaarten uit het Nationaal Archief afgebeeld. (Foto’s Anne Doedens). De kaarten op deze pagina stammen uit de jaren 1817-1818. Niet alleen […]

Lees verder
december 2, 2018

De atlas, kaart 6: Maartensdijk en Westbroek op een kaart uit 1591

Afgebeeld is een deel van een kaart uit 1591 (Rijksarchief Noord-Holland, Fotonummer 2233). Het noorden bevindt zich aan de linkerzijde. Op deze kaart ziet men  […]

Lees verder
september 17, 2018

De atlas, kaart 25: patriotten, Pruisen en prinsgezinden in 1787

Op 13 september 1787 verklaarde Pruisen Holland de oorlog en kort daarop viel een Pruisisch leger de Republiek binnen om stadhouder Willem V te steunen. […]

Lees verder
augustus 27, 2018

De atlas, kaart 55: De Bilt in de prehistorie 2

Afgebeeld is hier de Archeologische beleidskaart van de gemeente De Bilt uit 2013 (Gemeente De Bilt.) Opvallend zijn de blauw aangegeven gebieden bij Maartensdijk, vindplaatsen […]

Lees verder
augustus 25, 2018

De atlas, kaart 51: oprukkend Utrecht gestuit?

Hier is afgebeeld het uitbreidingsplan van de stad Utrecht uit 1920 van de hand van de beroemde architect H.P. Berlage en de directeur van gemeentewerken […]

Lees verder
augustus 9, 2018

De atlas, kaart 35: de hofstede van de abdis van Elten

Op deze kaart uit 1825 uit het Rijksarchief Noord-Holland ziet men onderaan bij Maartensdijk de vermelding vanouds de hofstede der abdisse van Elten. Er zijn […]

Lees verder
augustus 5, 2018

De atlas, kaart 38: de villa Terre Neuve

Afgebeeld is het tuinontwerp van het park dat bij het buitenhuis Terre Neuve hoorde. Het park en het huis waren vanaf 1848 te vinden ter […]

Lees verder
juli 12, 2018

De atlas, kaart 21: de verveningen van Westbroek in 1770

Op deze kaart ziet men de vervening van de heerlijkheid Westbroek omstreeks 1770. Links de Vecht. Meer naar rechts de Gageldijk, de huidige Westbroekse binnenweg […]

Lees verder
juli 2, 2018

De atlas, kaart 48: het landgoed Jagtlust (1882)

Deze kaart is gemaakt ter gelegenheid van de veiling van het landgoed Jagtlust in 1882. Hij is te vinden in het Regionaal Historisch Centrum. De […]

Lees verder
juli 2, 2018

De atlas, kaart 20: het landgoed Houdringe in 1722

Dit is een detail van een kaart die stamt uit 1722. Hij laat het landgoed Houdringe zien. De kaart is te vinden in het Regionaal […]

Lees verder
juni 30, 2018

De atlas, kaart 53: het natuurbad De Biltsche Duinen

Deze kaart stamt uit 1934. Het natuurbad De Biltsche Duinen had een gemengd bad, een diep bad, een kinderbad, een dameszwembad, een kanovijver, een kindergraafvijver, […]

Lees verder
juni 29, 2018

De atlas, kaart 36: gemeentelijke herindeling in 1829

Het gebied van de huidige gemeente is veelvuldig opnieuw ingedeeld. Utrecht nam daarbij een groot stuk voor zijn rekening, zoals in de twintigste eeuw Tuindorp. […]

Lees verder
juni 23, 2018

De atlas, kaart 31: kaart van de gemeente Maartensdijk uit 1823

Dit is de Kaart van de gemeente Maartensdijk gelegen in de provincie Utrecht volgens de perceelsgewijze plans uit 1819. De kaart is te vinden in […]

Lees verder
juni 23, 2018

De atlas, kaart 16: een kaart van de Maartensdijkseweg uit 1684

Deze kaart stamt uit 1681. Het is een kaart met twee percelen land langs de Maartensdijkseweg, de huidige Koningin Wilhelminaweg. De kaart is te vinden […]

Lees verder
juni 23, 2018

De atlas, kaart 19: Maartensdijk en De Bilt als zeehaven

In de zeventiende eeuw waren er plannen voor een vaart die Utrecht met de zee zou moeten verbinden. Kaart  uit 1720 van het gebied ten […]

Lees verder