Afgebeeld is een jeep met ordonnans van de Polar Bears, met daarachter drie kennelijk opgewekt kijkende Duitse Feldgendarmen. Het gezelschap staat voor de ingang van Berg en Bosch (Foto @beeldbank Historische Kring d’Oude School.)

Mogelijk betreft het hier drie als Duitse militairen verklede geallieerde militairen. Die gedachte wordt ondersteund door het wapen dat de eerste ‘Duitser’ in de hand heeft: een stengun. Naar verluidt zou op Berg en Bosch uit angst voor een overval door de ondergrondse een gijzelaar door de Duitsers worden vastgehouden, pater Adalbert Bronkhorst (die op de achtergrond te zien lijkt). De foto zou de actie om de gijzelaar te bevrijden weergeven, al dan niet door verklede geallieerden. De pater was familie van de directeur van Berg en Bosch, dr. Willem Bronkhorst.  Dat het op de foto om een jeep van de Polar Bears gaat, is af te leiden uit het symbool op de rechterkant van het windscherm. Met Polar Bears wordt de 49e Engelse infateriedivsie West Riding uit Yorkshire bedoeld. Zie verder de post: Bevrijdingsfeest op Sanatorium Berg en Bosch.

AD

U bevindt zich op de rondleiding over de Bevrijding. Voor het vervolg klik HIER.

 

Bron: archief Historische Kring d’Oude School, object nr. 88449, in: Album Berg en Bosch nr. 10 1944-1947, beschreven door Fred Meijer in 2011.